Naše mateřská škola se zapojila do projektu RECYKLOHRANÍ, ANEB UKLIĎME SVĚT.

RECYKLOHRANÍ je školní recyklační program pod záštitou MŠMT ČR, jehož cílem je prohloubit znalosti dětí v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých tonerů. Naše škola se zapojila do tohoto programu, který vznikl se záměrem podpořit environmentální výchovu v mateřských, základních a středních školách v České republice. Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her a praktických činností - kdy při výtvarných a pracovních činnostech využíváme různé již použité materiály (pet lahve, kelímky od jogurtů, víčka, odstřižky látek ap.).

Více informací naleznete na www.recyklohrani.cz/cs/

 

.

 

Projekt je zaměřený na podporu sociálního cítění u dětí, propojuje příjemným a nenásilným způsobem svět seniorů žijících v domově s pečovatelskou službou a dětí z mateřské školy.
Průběžně během roku pořádáme společná setkávání v DPS Šlejnická ulice, Praha 6, která svým obsahem obohacují seniory i děti.
Projekt je uskutečňován ve spolupráci s Mezi námi, o.p.s.

V mateřské škole je trvale umístěn kontejner na nepotřebné ošacení v rámci níže uvedeného projektu.

CÍLEM CHARITATIVNÍHO PROJEKTU JE PODPORA FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ - KLOKÁNEK FORMOU SBĚRU NEPOTŘEBNÉHO OŠACENÍ, OBUVI A HRAČEK, PRO KTERÉ JIŽ NEMAJÍ RODINY VYUŽITÍ. PRO TENTO ÚČEL JSME NECHALI VE SPOLUPRÁCI S NADAČNÍM FONDEM KLOKTEX NA POZEMKU MATEŘSKÉ ŠKOLY UMÍSTIT KONTEJNER NA POUŽITÉ OBLEČENÍ.

 

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE DO TOHOTO CHARITATIVNÍHO PROJEKTU ZAPOJÍ SPOLU S NÁMI.

Mezigenerační setkávání – „Mezi námi, o.p.s.“

Projekt je zaměřený na podporu sociálního cítění u dětí, propojuje příjemným a nenásilným způsobem svět seniorů a dětí. Čtecí babičky dochází do třídy Motýlci, Koťata a Vrabci předčítat dětem pohádku. Děti tak mají možnost těšit se na každotýdenní vyprávění nebo čtení od své kouzelné babičky, která svým laskavým přístupem dětem předává své zkušenosti a klid. Babičky na oplátku mohou načerpat energii z radosti a upřímnosti našich nejmenších.

 

Dotační program JAZYKOVÁ 6, o který vedení naší školy každoročně žádá, je podporovaný MČ Praha 6. Jedná se o projekt zaměřený na podporu a zkvalitnění výuky cizích jazyků v mateřských školách MČ Praha 6. Děti mají díky této podpoře výuku angličtiny ve třídě Koťata a Vrabci ve školním roce 2021/2022 zcela zdarma.

Naše škola je již několik let zapojena do projektu
ZDRAVÝ ÚSMĚV
Cílem tohoto projektu je naučit děti předškolního věku v České republice správné technice čištění chrupu a napomoci ke vzniku celoživotního návyku spojeného s péčí o ústní dutinu. Dále podle možností ovlivnit i rodiče dětí tím, že se správný postup naučí, pochopí jeho význam a budou v čištění chrupu a ochraně orálního zdraví své děti podporovat.
Děti si pod dohledem vyškolených učitelek každý den čistí po obědě zoubky.

V SOUČASNÉ DOBĚ Z DŮVODU PROTIEPIDEMIOLOGICKÝCH OPATŘENÍ (COVID 19) JE PROJEKT POZASTAVEN.