Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás upozornit na aktuálně běžící projekt našeho zřizovatele „Šestka táborová“, který by Vás mohl zajímat. Stejně jako v minulých letech se radnice MČ Praha 6 rozhodla podpořit prázdninové aktivity dětí s trvalým pobytem v MČ Praha 6 a prostřednictvím systému Aktivní město mezi ně rozdělí přes dva a půl milionu korun.
Příspěvek ve výši 600 korun na 1 dítě je možno použít na úhradu části nákladů na pobytový nebo příměstský tábor, soustředění či sportovní, pohybovou, vzdělávací, kulturní, jazykovou, rukodělnou a obdobně zaměřenou aktivitu.
Podmínkou je trvání akce (tábora) v délce minimálně 4 po sobě následujících dní v průběhu letních prázdnin, věk dítěte do 18 let a trvalé bydliště na území městské části Praha 6.
Letos je zájem opravdu nebývalý a rozpočet byl brzy vyčerpán. Radnice MČ Praha 6 ale aktuálně rozhodla o navýšení prostředků a o příspěvek je možno aktuálně znovu žádat. Rodiče dětí tak můžou učinit po registraci nebo přihlášení se do svého již existujícího účtu na adrese www.aktivnimesto.cz . Žádosti je možno podávat již nyní, a to až do 26. srpna. 2022 nebo do vyčerpání celkové alokované částky. Upozorňujeme, že obdobný projekt (Letní tábory s Pětkou) spustila i městská část Praha 5, vůči které mohou děti s trvalým pobytem v MČ Praha 5 uplatnit svoji žádost o příspěvek taktéž.