DNE 23. 9. 2022 PROBĚHNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH LOGOPEDICKÝ PRŮZKUM U POVINNĚ SE VZDĚLÁVAJÍCÍCH DĚTÍ.

PRŮZKUM PROVEDE SPOLUPRACUJÍCÍ KLINICKÁ LOGOPEDKA MGR. RENÁTA LUKÁŠOVÁ.