Platba na fond Klubu rodičů se hradí 1x ročně vždy do konce měsíce října na účet Klubu rodičů 2101246500/2010. Variabilní symbol je 3+osobní číslo dítěte.

Pro školní rok 2021/2022 je stanovena na částku 1500,- Kč.