Svátek matek – rodina
2. 5. – 6. 5. 2022

- povídání o rodině (znáte jméno a příjmení rodičů, prarodičů i
svoje)
- „Hádej kdo jsem?“ – sluchová cvičení
- uvolňování prstů a zápěstí s básničkami
- výroba přáníčka pro maminku
- nácvik básničky „Princezna“

Praha – město x vesnice
9. 5. – 13. 5. 2022

- motivační četba „Tajemství staré Prahy“
- poznávání významných staveb Prahy – práce s obrázky
- kreslení (stavby Prahy dle vlastního výběru
- stavby z KAPLI – most, hrad
- malování „Šeřík“
- „Poznej, co se změnilo“ – hra

České pověsti
16. 5. – 20. 5. 2022

- motivační četba z knihy „České pověsti pro děti“
- gymnastika mluvidel
- určování první hlásky
- hledání předmětů začínajících na určenou hlásku
- KINTARI „Tajemství Indonésie“
- nácvik písničky „Loučení se školkou“
- hra „Na poštu“ – znát své jméno, adresu

Život u vody
23. 5. – 27. 5. 2022

- motivační pohádka „U rybníka“
- pohybové hry (žabí slalom; na užovky; rybičky – s využitím
padáku; rybičky, rybičky, rybáři jedou)
- gymnastika mluvidel
- báseň „Na hladině rybníka“
- píseň „Nafoukaná rybičky“
- výtvarná činnost „Kdo žije u rybníka“ – kresba tuší, kolorování
temperovou barvou
- relaxace s hudbou
- přírodovědný film „O životě užovky“
- 26. 5. – celo-dopolední program s vojáky

Příprava ne školu

- „Poznej, co se změnilo“ – zrakové vnímání
- tabulky Logico – „Najdi rozdíl“
- „Jablíčka“ – počet, přiřazování, předmatematické dovednosti
- didaktické skládanky – logické myšlení
- „Brain Box“ – zrakové vnímání a zraková paměť
- pomíchané obrázky – logické myšlení
- PL – „Had“ – grafomotorika; „Kachny“ – levopravá orientace;
„Kolik nohou má?“ – jemná motorika, stříkání a lepení,
předmatemetické dovednosti; „Jak se jmenují“ – zrakové
vnímání; „Rozpůlené obrázky“ – zrakové vnímání, jemné
motorika