Název zadavatele : Mateřská škola Čínská

IČO zadavatele: 709 206 13

Sídlo zadavatele : Čínská 33/1950, 160 00 Praha 6

Osoba oprávněná jednat se zadavatelem : Veronika Ryvolová

Kontaktní osoba : Veronika Ryvolová

Telefon : 775 446 352, 739 771 750, 770 127 427

E-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

  1. 1. Vymezení předmětu zakázky

 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks podstolových myček nádobí označení
CLASSEQ D500

 

Cenová nabídka bude obsahovat:

-        celkovou cenu v členění bez DPH, s DPH , montáží a dopravou

 

 

  1. 2. Kritéria a způsob hodnocení nabídek

 

Hodnotící kritérium – nejnižší kompletní nabídková cena včetně DPH , dopravy a montáže

Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na adresu školy v zalepené obálce „ Výzva VŘ 1/2021 “  do 5. 3. 2021.

Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče.

Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.

 

Termín dodání:  březen – květen 2021

Platební podmínky: požadujeme platbu na fakturu s minimálně týdenní splatností po dodávce zboží

  1. 1. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

-        Uchazeč předloží ocenění jednotlivých položek, a to v české měně (Kč).

-        Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění předmětu zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.

-        Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění – jednotková nabídková cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH, montáže a dopravy.

-        Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listě nabídky.

-        V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené s dodávkou

-        Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH.

 

Bližší informace podá paní Martina Sloupová – hospodářka školy 770 127 427.

 

  1. 2. Závěrečná ustanovení

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nebo výzvu zrušit bez udání důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah poptávkového řízení.

Zadavatel předložené nabídky nevrací.

Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.

 

V Praze dne 16. 2. 2021                                                                           Veronika Ryvolová, ředitelka školy