Ceny stravného jsou závislé na věku dítěte. Všichni platí celodenní stravu, odpolední svačiny se odhlašují ihned po příchodu do MŠ u Vaší třídní učitelky a přeplatky jsou vyúčtovány v následujícím měsíci.


VĚK DÍTĚTE 3 - 6 LET - CELODENNÍ STRAVNÉ 46,- Kč / POLODENNÍ STRAVNÉ 38,- Kč

PŘESNÍDÁVKA 8,- Kč

OBĚD 30,- Kč

SVAČINA 8,- Kč


VĚK DÍTĚTE 7 - 10 LET - CELODENNÍ STRAVNÉ 49,- Kč / POLODENNÍ STRAVNÉ 41,- Kč

PŘESNÍDÁVKA 9,- Kč

OBĚD 32,- Kč

SVAČINA 8,- Kč

Stravné je nutno zaplatit podle školního řádu do 25. dne předchozího měsíce.

Podle vyhlášky 100/2005 Sb., příloha o školním stravování, finanční normativ na nákup potravin:
Do věkových skupin budou strávníci zařazováni vždy na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. To znamená, jestliže ve školním roce, tj. od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 dítě MŠ dosáhne 7 let věku, finanční normativ bude stanoven ve věkové skupině 7-10let.