Ceny stravného jsou závislé na věku dítěte. Všichni platí celodenní stravu, odpolední svačiny se odhlašují ihned po příchodu do MŠ u Vaší třídní učitelky a přeplatky jsou vyúčtovány v následujícím měsíci.


VĚK DÍTĚTE 3 - 6 LET - CELODENNÍ STRAVNÉ 52,- Kč / POLODENNÍ STRAVNÉ 41,- Kč

PŘESNÍDÁVKA 11,- Kč

OBĚD 30,- Kč

SVAČINA 11,- Kč


VĚK DÍTĚTE 7 - 10 LET - CELODENNÍ STRAVNÉ 57,- Kč / POLODENNÍ STRAVNÉ 45,- Kč

PŘESNÍDÁVKA 13,- Kč

OBĚD 32,- Kč

SVAČINA 12,- Kč

Stravné je nutno zaplatit podle školního řádu do 15. dne příslušného měsíce.

Podle vyhlášky 100/2005 Sb., příloha o školním stravování, finanční normativ na nákup potravin:
Do věkových skupin budou strávníci zařazováni vždy na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. To znamená, jestliže ve školním roce, tj. od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024 dítě MŠ dosáhne 7 let věku, finanční normativ bude stanoven ve věkové skupině 7-10let.