Ceny stravného jsou závislé na věku dítěte. Všichni platí celodenní stravu, odpolední svačiny se odhlašují ihned po příchodu do MŠ u Vaší třídní učitelky a přeplatky jsou vyúčtovány v následujícím měsíci.


VĚK DÍTĚTE 3 - 6 LET - CELODENNÍ STRAVNÉ 52,- Kč / POLODENNÍ STRAVNÉ 41,- Kč

PŘESNÍDÁVKA 11,- Kč

OBĚD 30,- Kč

SVAČINA 11,- Kč


VĚK DÍTĚTE 7 - 10 LET - CELODENNÍ STRAVNÉ 57,- Kč / POLODENNÍ STRAVNÉ 45,- Kč

PŘESNÍDÁVKA 13,- Kč

OBĚD 32,- Kč

SVAČINA 12,- Kč

Stravné je nutno zaplatit podle školního řádu do 25. dne předchozího měsíce.

Podle vyhlášky 100/2005 Sb., příloha o školním stravování, finanční normativ na nákup potravin:
Do věkových skupin budou strávníci zařazováni vždy na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. To znamená, jestliže ve školním roce, tj. od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024 dítě MŠ dosáhne 7 let věku, finanční normativ bude stanoven ve věkové skupině 7-10let.Stravné je možno hradit složenkou nebo převodem z účtu na číslo účtu školy 4631061/0100. Složenky jsou k dispozici u paní provozní. Na stejném místě naleznete i seznamy dětí s částkou pro zaplacení a jako variabilní symbol používejte osobní číslo dítěte pro správnou identifikaci vaší platby.
Stravné se hradí dopředu a je splatné do 25. dne předchozího měsíce. Částka uvedená na složence (seznamu plateb) je platbou na následující měsíc. Z uvedeného vyplývá, že v měsíci září proběhnou 2 platby - jedna na začátku měsíce (platba na září) a druhá na konci měsíce (platba na říjen).
Veškeré přeplatky za odhlášené obědy jsou automaticky odečteny při výpočtu následující platby, takže částka je o ně snížena. Veškeré nedoplatky z předchozího měsíce jsou automaticky přičteny, takže částka je o ně zvýšena.
Veškeré přeplatky na konci školního roku budou vyúčtovány v měsíci září. U dětí, které končí a odcházejí do školy bude přeplatek vrácen v měsíci červenci. U dětí, které pokračují v docházce bude přeplatek odečten při výpočtu platby na září nového školního roku.
Odhlašování obědů je nutno provést vždy 1 den předem, v případě náhlé nemoci do 8:00 příslušného dne. Odpolední svačiny se odhlašují při příchodu do MŠ u třídní učitelky.

NEDODRŽENÍ DOBY SPLATNOSTI STRAVNÉHO JE POVAŽOVÁNO ZA HRUBÉ PORUŠENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU A MŮŽE BÝT DŮVODEM K VYLOUČENÍ DÍTĚTE ZE ŠKOLNÍ DOCHÁZKY. (NETÝKÁ SE POVINNĚ SE VZDĚLÁVAJÍCÍCH DĚTÍ)


VEŠKERÉ DOTAZY OHLEDNĚ STRAVOVÁNÍ SMĚŘUJTE NA HOSPODÁŘKU ŠKOLY - TEL: 770 127 427, E-MAIL: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..