V rámci podpory čtenářské pregramotnosti našich dětí jsme v letošním školním roce zahájili nový projekt KNIHOBUDKA v mateřské školce.
V obou budovách na chodbách jsou umístěné a označené knihobudky (v budově A ve vestibulu, v budově B v 1.patře na chodbě), které jsou určeny k vypůjčení či vložení knih pro děti. Princip je obdobný knihovně, rozdíl je v absenci jakýchkoliv formalit. Knihy si půjčíte a po přečtení je buď vrátíte, nebo si je necháte a místo nich vložíte jiné. Můžete také nosit vlastní knihy či časopisy, kterými obohatíte naši knihobudku.

Věříme, že vás projekt nadchne stejně jako nás, podpoříte děti v rozvoji čtenářské pregramotnosti, která je důležitá pro prohloubení zájmu o knihy, k rozvoji řeči a obohacení slovní zásoby.

 

                                            V BUDOVĚ A                                              V BUDOVĚ B

 

Naše mateřská škola se zapojila do projektu RECYKLOHRANÍ, ANEB UKLIĎME SVĚT.

RECYKLOHRANÍ je školní recyklační program pod záštitou MŠMT ČR, jehož cílem je prohloubit znalosti dětí v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií, použitých tonerů a dalšího již použitého materiálu.Naše škola se zapojila do tohoto programu, který vznikl se záměrem podpořit environmentální výchovu v mateřských školách v České republice. Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her a praktických činností - kdy při výtvarných a pracovních činnostech využíváme různé již použité materiály (pet lahve, kelímky od jogurtů, víčka, odstřižky látek ap.).

Více informací naleznete na www.recyklohrani.cz/cs/

 

.

 

Projekt je zaměřený na podporu sociálního cítění u dětí, propojuje příjemným a nenásilným způsobem svět seniorů žijících v Domově s pečovatelskou službou(DPS) ve Šlejnické ulici a dětí z mateřské školy.

Průběžně během roku pořádáme společná setkávání v DPS, která svým obsahem obohacují seniory i děti.
Projekt je uskutečňován ve spolupráci s neziskovou organizací Mezi námi, o.p.s.

Před první adventní nedělí tradičně předáme do DPS ozdobený vánoční stromek a adventní věnce pro navození předvánoční atmosféry. Stromek a věnce zdobí děti vlastnoručně vyrobenými ozdobami.

Dále tradičně předají děti seniorům za zpěvu koled pod jejich okny vánoční dárečky pro radost, které vyrábějí pod vedením paní učitelek ve všech třídách.

Při velikonočním setkání seniorům za zpěvu pásma jarních písní předáváme nazdobené velikonoční perníčky.

Před letními prázdninami zdobíme s dětmi zahradu, altán a jídelnu v DPS výtvory dětí a část dopoledne trávíme se seniory čas v jejich zahradě, společně si zpíváme a hrajeme.U vstupu do kuchyně mateřské školy je trvale umístěn kontejner na nepotřebné ošacení v rámci níže uvedeného projektu.

CÍLEM CHARITATIVNÍHO PROJEKTU JE PODPORA FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ - KLOKÁNEK FORMOU SBĚRU NEPOTŘEBNÉHO OŠACENÍ, OBUVI A HRAČEK, PRO KTERÉ JIŽ NEMAJÍ RODINY VYUŽITÍ. PRO TENTO ÚČEL JSME NECHALI VE SPOLUPRÁCI S NADAČNÍM FONDEM KLOKTEX NA POZEMKU MATEŘSKÉ ŠKOLY UMÍSTIT KONTEJNER NA POUŽITÉ OBLEČENÍ.

 

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE DO TOHOTO CHARITATIVNÍHO PROJEKTU ZAPOJÍ SPOLU S NÁMI.

Mezigenerační setkávání – „Mezi námi, o.p.s.“

Projekt je zaměřený na podporu sociálního cítění u dětí, propojuje příjemným a nenásilným způsobem svět seniorů a dětí. Čtecí babičky dochází do třídy Motýlci, Koťata a Vrabci předčítat dětem pohádku. Děti tak mají možnost těšit se na každotýdenní vyprávění nebo čtení od své kouzelné babičky, která svým laskavým přístupem dětem předává své zkušenosti a klid. Babičky na oplátku mohou načerpat energii z radosti a upřímnosti našich nejmenších.