PARTICIPAČNÍ PROJEKT „DÁME HLAVY DOHROMADY“ – VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ

Dne 1. března 2023 jsme v mateřské škole zahájili participační projekt Dáme hlavy dohromady, který má za cíl naučit děti se rozhodovat, hlasovat a realizovat vlastní přání za podpory svých rodičů a učitelů, nebo se třeba naučit podřídit většině.

Harmonogram projektu v MŠ Čínská

Zahájení: 1. března 2023

Zamyšlení se a podání návrhů dílčích projektů v jednotlivých třídách: březen 2023

Posouzení a schválení realizovatelných návrhů komisí složené ze zástupců vedení školy a městské části: 3. duben 2023

Výstava návrhů: 11. a 12. duben 2023

Hlasování rodičů a dětí: 13. a 14. duben 2023

Vyhodnocení: 17. duben 2023

 

Z celkem 162 možných hlasů bylo odevzdáno 135 hlasů. Hlasování se zúčastnilo celkem 135 rodičů s dětmi. Všem děkujeme za spolupráci.

Výsledky hlasování:

  1. MLHOVIŠTĚ: 66 hlasů
  2. ZASTÍNĚNÍ PÍSKOVIŠTĚ: 55 hlasů
  3. BASKETBALOVÝ KOŠ: 14 hlasů

 

Soutěžní návrhy:

MLHOVIŠTĚ                                                                              ZASTÍNĚNÍ PÍSKOVIŠTĚ 

      

                                 BASKETBALOVÝ KOŠ

                                                                                                        

 

 

 Vítězný projekt v hlasování MLHOVIŠTĚ na zahradu MŠ se bude realizovat v letních měsících.

 

Ve čtvrtek 13. dubna si děti, které se do turnaje Školka CUP 2023 přihlásily, zahrály fotbal s dětmi z mateřských škol Motýlek a Červený vrch. 1.turnaj Školka CUPu se konal pod záštitou SK Aritma Praha. Jednotlivé týmy, které čítaly 3-5 dětí,hrály proti dalším družstvům v 8 minutových turnajích. Děti si sportování moc užily a na závěr obdržely diplom. V příštím roce se akce rádi zúčastníme znovu.

 

I v letošním školním roce se budeme zapojovat do projektu RECYKLOHARANÍ ANEB UKLIĎME SVĚT.

 

2.VÝZVA - HLEDÁME ELEKTROSAURA

Do výzvy HLEDÁME ELEKTROSAURA se zapojily děti ze tříd Berušky, Koťata, Vrabci a Medvědi.

Berušky

Nejprve jsme si vysvětlili, co to jsou elektrospotřebiče. S dětmi jsme si prohlédli didaktické kartičky s obrázky a povídali jsme si o tom, jaké spotřebiče mají doma a k čemu slouží. Na pracovních listech si děti ukázaly, do které místnosti je mají umístit a kam je odnést, pokud se rozbijí.

 

 

Děti ze třídy Koťata si povídaly o tom co jsou to elektrospotřebiče a co s nimi, když doslouží. Třídním elektrosaurem se stal vysavač z minulého století. Děti měly možnost si vysavač podrobně prohlédnout a vyzkoušet. Potom jsme vysavač převlékli za elekterosaura. Nejstarší děti elektrosaura výtvarně ztvárnily.

 

Vrabci

S dětmi jsme si povídali o tom, jaké elektrospotřebiče známe a jaké mají doma. V návaznosti na využívání elektrospotřebičů jsme se dětí zeptali, zda ví, kam s elektrem, když už není funkční. Mnoho dětí již z minulého roku vědělo, že existují kontejnery na malé elektrospotřebiče a ty větší se odváží na sběrný dvůr.

Jsme jedna ze tříd, která našla dokonce několik elektrosaurů – lednici, rádio, pájku, čerpadla a vysavače. Děti byly překvapené, jak tyto spotřebiče kdysi vypadaly. Z těchto obrázků jsme vytvořili koláž a namalovali k němu elektrosaura, který potom ke každému elektrospotřebiči řekl pár vět.

 

Medvědi

Povídali jsme si s dětmi o tom, jaké elektrospotřebiče mají doma, ve které části bytu je najdou a kde je mají uložené. K tomu jsme si vyrobili papírovou maketu domu, vlepili do něho jednotlivé místnosti a vkládali malé obrázky na  patřičná místa. Zaměřili jsme se hlavně na zubní kartáčky, mobilní telefony, počítače a dětské hračky, se kterými mají děti vlastní zkušenosti. Dále jsme si povídali o tom, kam bychom rozbité přístroje dali a co je vlastně recyklace. Děti neměly v podstatě žádnou představu o tom, co je sběrný dvůr. Nejvíce je oslovila možnost darovat funkční spotřebič potřebným nebo věnovat škole. Ze všech aktivit je nejvíc bavilo vymýšlet elektrosaura a tohoto úkolu se zhostily velmi dobře.

 

 

 

1. PODZIMNÍ VÝZVA

Do výzvy VZKAZ V LÁHVI se zapojily děti ze třídy Berušky, Koťata a Vrabci.

Ve třídě Berušky vytvořily děti spolu s paní učitelkami výukový komiks s využitím tištěných obrázků a kresby dětí na téma "Správné třídění plastů".

 

Ve třídě Koťata paní učitelky s dětmi porovnávaly, kolik se vejde nesešlápnutých a následně sešlápnutých plastových láhví do pytle o rozměrech 50x50 cm. Výsledek: nesešlápnutých plastových láhví o objemu 1,5 litru: 30 ks, sešlápnutých plastových láhví o objemu 1,5 litru: 60 ks, při sešlápnutí jsme ušetřili 50 % místa.

 

Ve třídě Vrabci vytvořily děti spolu s paní učitelkami výukové leporelo s tématem: ” Recyklační pohádka o Plastěnce" 

Soutěžních úkolů se děti zhostily výborně a odborná porota naši práci zařadila mezi čtyři nejzdařilejší práce v kategorii mateřské školy – porotci vybírali ze 473 prací.

Za odměnu byla naše škola pozvána na SLAVNOST, která se uskutečnila v úterý 10. ledna 2023 v Národním zemědělském muzeu Praha. Slavnosti se zúčastnilo 5 dětí vybraných ze tříd, které byly do soutěže zapojeny v doprovodu paní učitelek ze třídy Vrabci, které se starají o administrativu k projektu Recyklohraní.

Vzhledem k tomu, že v Recykolohraní – Vzkaz v lahvi vyhrály 3 třídy a na vyhlášení vítězů do Národního zemědělského muzea bylo pozváno pouze 5 dětí uspořádali jsme si dne 17. 1. 2023 vlastní vyhlášení výsledků v naší tělocvičně za účasti všech dětí, které se do projektu s paní učitelkami zapojily. Sešly se zde děti za tříd Berušky, Koťata a Vrabci. Paní ředitelka všechny přivítala a pogratulovala přítomným dětem i pedagogům k umístění na 2. místě. Společně jsme si zopakovali, jak třídíme odpady a představili jsme si nový úkol, který budeme plnit – Hledá se Elektrosaurus. Na závěr jsme si připili dětským šampusem a rozdali sladké odměny.

 

NÁŠ ÚSPĚCH OTISKLA I ŠESTKA

 

Naše mateřská škola byla pozvána na adventní odpolední akci do DPS na čtvrtek 15.12. 22. Vzhledem k tomu, že všechny děti předchozí den zpívaly seniorům pod okny, vyslali jsme na tuto akci děti z kroužku Zpívánky. Děti na akci seniorům zazpívaly a předaly vánoční přáníčka.

Dne 13. 12. 2022 jsme tradičně navštívili seniory v DPS ve Šlejnické ulici, abychom si  společně  zpříjemnili adventní čas zpěvem koled na jejich zahradě a abychom společně ozdobili stromeček, který jsme na jaře společně zasadili. Děti si pod vedením paní učitelek připravily pásmo koled. Senioři i pečovatelky se ke zpěvu radostně přidali. Za zpěvu koled byl v zahradě ozdoben vánoční stromeček. Na závěr děti rozdaly seniorům vlastnoručně vyrobené dárečky. I když byla velká zima, setkání se vydařilo a na tvářích seniorů byla patrna radost a spokojenost.

Ve všech třídách děti pilně nacvičují vystoupení na besídky. Nezapomínáme ani na seniory z DPS. Děti již pro ně vyrobily vánoční dárečky pro radost, ozdobily vánoční stromeček a pod vedením učitelek vyrobily i adventní věnec. Stromeček i věnec vedení školy již předalo před započetím adventu do DPS. V současné době všechny děti nacvičují pásmo koled pro babičky a dědečky. Dnes jsme se všichni sešli v tělocvičně na generální zkoušce, která se velmi vydařila. Zítra půjdeme potěšit seniory zpěvem a předat jim dárečky.