Mateřská škola Čínská, příspěvková organizace
Čínská 33/1950 Praha 6, Dejvice

Školní vzdělávací program - OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

 

Provoz školy je od 6:30 do 17:00 hodin.

 

Naše škola byla postavena v roce 1972 a od té doby slouží potřebám předškolní výchovy. Od roku 2013 máme zrekonstruovanou zahradu. Téma projektu renovace bylo "Zahrada kultury". V naší zahradě najdete hlediště ve svahu s jevištěm ve tvaru klavírního křídla, dvě pískoviště ve tvaru kytary, houpačky, skluzavky ve svahu, lezeckou stěnu, dráhu pro běh a další herní prvky.
V roce 2014 proběhla rekonstrukce budovy včetně zateplení a zasklení dvou teras, byla zmodernizována školní kuchyně a její sklady. Dispozičně byl změněn i suterén budovy - vznikla zde nová tělocvična včetně sociálního zázemí, sklad hraček pro zahradu a sociální zázemí pro zahradu. Dále byla zrekonstruována jazyková učebna - bylo nově vymalováno a položen nový koberec. Na pozemku školy byla postavena bezbariérová budova "B", ve které jsou umístěny dvě nové třídy včetně jejich zázemí. Kapacita školy je 168 dětí. Děti jsou rozděleny do 6 heterogenních (věkově smíšených) tříd.
Školní vzdělávací program OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS napomáhá celkovému rozvoji dětské osobnosti a předškoláky připravuje na úspěšný vstup do ZŠ. Škola je nadstandardně vybavena didaktickými pomůckami a 4 interaktivními přístroji - Magic Box, které pedagogové při své práci využívají k rozvoji dovedností dětí.
 

 

 

BUDOVA AŠATNY
ŘEDITELNA ŠKOLY - PŘÍZEMÍ BUDOVY


TĚLOCVIČNA SUTERÉN BUDOVY
SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ PRO ZAHRADU


BUDOVA BPřihlášení

Virtuální prohlídka

OP JAK