V naší mateřské škole je otevřen bezplatný kroužek ŘÍKEJME SI SPOLU.

Tento zájmový kroužek je určen pro děti s lehkými logopedickými vadami. Při vyšším zájmu rodičů mají přednost děti, které následující rok odcházejí do základní školy. Kroužek má za cíl hravou formou seznamovat děti se správnou artikulací, navozovat správnou výslovnost hlásek, učit děti pomocí dechových cvičení správnému hospodaření s dechem při mluveném slovu i zpěvu, procvičovat jemnou motoriku. Každá lekce je rozčleněna do 2 částí:

1) KROUŽEK, kdy logopedická asistentka pracuje s dětmi
(artikulační cvičení, vyvozování správných hlásek, dechová cvičení, motorika mluvidel, grafomotorika a nácvik básní) – 30 minut
2) KONZULTACE s dítětem a jeho rodičem (vysvětlení rodičům, jak postupovat při cvičení doma, kontrola již nacvičených slov) – 15 minut.

 

ČASOVÝ ROZVRH

 

KROUŽEK:

STŘEDA:

kroužek A: 14:45 – 15:15  (zimní zahrada Berušky)

kroužek B: 15:20 – 15:50  (učebna Sněhurka)

kroužek C: 15:55 – 16:25  (učebna Sněhurka)


KONZULTACE:

podle potřeby, pouze po předchozí domluvě
s lg. asistentkou v těchto termínech:

STŘEDA: 12:30 - 13:30  a 16:30 -17:45

 

Případné informace Šárka Bílá 
tel: 607 590 051

Pokud se chcete objednat na vyšetření ke klinické logopedce MGR. RENÁTĚ LUKÁŠOVÉ, nejdříve si vyžádejte u vašeho pediatra doporučení, aby mohlo být logopedické vyšetření hrazeno zdravotní pojišťovnou. Potom se objednejte na telefonním čísle 235 360 467. Vzhledem k velké vytíženosti paní magistry počítejte s delší objednací dobou.