Sportovky:

kroužek byl zakončen poslední lekcí dne 30. 05. 2023

 

Tanečky:

kroužek bude zakončen poslední lekcí dne 07. 06. 2023

 

Zpívánky:

kroužek bude zakončen poslední lekcí dne 12. 06. 2023

 

Angličtina:

kroužek bude zakončen poslední lekcí dne 12. 06. 2023

 

Logopedie:

kroužek bude zakončen poslední lekcí dne 21. 06. 2023

 

Tvořílek:

kroužek bude zakončen poslední lekcí dne 22. 06. 2023

 

Pondělí:

ODPOLEDNÍ ANGLIČTINA

1.skupina: 15:00 -15:30 hodin                          
2.skupina: 15:40 -16:10 hodin
(učebna Sněhurka)
zajišťuje Jazyková škola Spěváček

 

ZPÍVÁNKY:

16:10 – 16:40 hodin
(třída Koťata)
zajišťuje interní paní učitelka

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý:

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA

1.skupina: 15:00 -15:45 hodin
2.skupina: 16:00 -16:45 hodin
(tělocvična školy)
zajišťuje lektor DDM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa:

LOGOPEDICKÝ KROUŽEK "ŘÍKEJME SI SPOLU"


1. skupina: 15:30 – 16:00 hodin
2. skupina: 16:00 – 16:30 hodin                                                                                                                                                (učebna Sněhurka)
zajišťuje paní zástupkyně ředitelky školy


TANEČNÍ PŘÍPRAVKA

1. skupina: 15:00 – 15:45 hodin
2. skupina: 16:00 – 16:45 hodin 
(tělocvična školy)
zajišťuje lektor DDM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čtvrtek:

TVOŘÍLEK

14:30 – 15:15 hodin
15:15 – 16:00 hodin
16:00 - 16:45 hodin
(zimní zahrada 2.p)
zajišťuje interní paní učitelka