Ceny stravného jsou závislé na věku dítěte. Všichni platí celodenní stravu, odpolední svačiny se odhlašují ihned po příchodu do MŠ u Vaší třídní učitelky a přeplatky jsou vyúčtovány v následujícím měsíci.


VĚK DÍTĚTE 3 - 6 LET - CELODENNÍ STRAVNÉ 52,- Kč / POLODENNÍ STRAVNÉ 41,- Kč

PŘESNÍDÁVKA 11,- Kč

OBĚD 30,- Kč

SVAČINA 11,- Kč


VĚK DÍTĚTE 7 - 10 LET - CELODENNÍ STRAVNÉ 57,- Kč / POLODENNÍ STRAVNÉ 45,- Kč

PŘESNÍDÁVKA 13,- Kč

OBĚD 32,- Kč

SVAČINA 12,- Kč

Stravné je nutno zaplatit podle školního řádu do 15. dne příslušného měsíce.

Podle vyhlášky 100/2005 Sb., příloha o školním stravování, finanční normativ na nákup potravin:
Do věkových skupin budou strávníci zařazováni vždy na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. To znamená, jestliže ve školním roce, tj. od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024 dítě MŠ dosáhne 7 let věku, finanční normativ bude stanoven ve věkové skupině 7-10let.Stravné je možno hradit převodem z účtu na číslo účtu školy 4631061/0100.  Částku pro platbu stravného podle skutečné docházky dítěte naleznete v aplikaci Naše MŠ od cca 8. dne příslušného měsíce. Stravné je splatné nejpozději do 15. dne příslušného měsíce.  Pro platbu používejte variabilní symbol, který se rovná osobnímu číslu dítěte, přidělenému na počátku docházky do MŠ. Lze platit i pomocí QR kódu. Pokud aplikaci Naše MŠ nemáte, kontaktujte hospodářku školy.

Veškeré přeplatky za odhlášené obědy jsou automaticky odečteny při výpočtu následující platby, takže částka je o ně snížena. Veškeré nedoplatky z předchozího měsíce jsou automaticky přičteny, takže částka je o ně zvýšena.
Veškeré přeplatky na konci školního roku budou vyúčtovány v měsíci září. U dětí, které končí a odcházejí do školy bude přeplatek vrácen v měsíci červenci. U dětí, které pokračují v docházce bude přeplatek odečten při výpočtu platby na září nového školního roku.

Odhlašování obědů je nutno provést vždy 1 den předem, v případě náhlé nemoci do 8:00 příslušného dne. Odpolední svačiny se odhlašují při příchodu do MŠ u třídní učitelky.

NEDODRŽENÍ DOBY SPLATNOSTI STRAVNÉHO JE POVAŽOVÁNO ZA HRUBÉ PORUŠENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU A MŮŽE BÝT DŮVODEM K VYLOUČENÍ DÍTĚTE ZE ŠKOLNÍ DOCHÁZKY. (NETÝKÁ SE POVINNĚ SE VZDĚLÁVAJÍCÍCH DĚTÍ)


VEŠKERÉ DOTAZY OHLEDNĚ STRAVOVÁNÍ SMĚŘUJTE NA HOSPODÁŘKU ŠKOLY - TEL: 770 127 427, E-MAIL: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..