Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás upozornit na aktuálně běžící projekt našeho zřizovatele „Šestka táborová“, který by Vás mohl zajímat. Stejně jako v minulých letech se radnice MČ Praha 6 rozhodla podpořit prázdninové aktivity dětí s trvalým pobytem v MČ Praha 6 a prostřednictvím systému Aktivní město mezi ně rozdělí přes dva a půl milionu korun.
Příspěvek ve výši 600 korun na 1 dítě je možno použít na úhradu části nákladů na pobytový nebo příměstský tábor, soustředění či sportovní, pohybovou, vzdělávací, kulturní, jazykovou, rukodělnou a obdobně zaměřenou aktivitu.
Podmínkou je trvání akce (tábora) v délce minimálně 4 po sobě následujících dní v průběhu letních prázdnin, věk dítěte do 18 let a trvalé bydliště na území městské části Praha 6.
Letos je zájem opravdu nebývalý a rozpočet byl brzy vyčerpán. Radnice MČ Praha 6 ale aktuálně rozhodla o navýšení prostředků a o příspěvek je možno aktuálně znovu žádat. Rodiče dětí tak můžou učinit po registraci nebo přihlášení se do svého již existujícího účtu na adrese www.aktivnimesto.cz . Žádosti je možno podávat již nyní, a to až do 26. srpna. 2022 nebo do vyčerpání celkové alokované částky. Upozorňujeme, že obdobný projekt (Letní tábory s Pětkou) spustila i městská část Praha 5, vůči které mohou děti s trvalým pobytem v MČ Praha 5 uplatnit svoji žádost o příspěvek taktéž.

 

Téma: „Mezinárodní den dětí“

 


Cíle:

  • Slavnostní rej masek – oslava Mezinárodního dne dětí.

  • Trávíme hodně času v přírodě a na čerstvém povětří.

  • Rozkvetlá zahrada – učíme se poznávat kytičky a starat se o ně.

  • Koloběh vody v přírodě.

    Těšíme se na prázdniny, učíme se, jak bezpečně prožít prázdniny.

 

Akce:

1.6. 2022              MDD - karneval

7.6. 2022              Dopolední výlet do ZOO Zájezd
8.6. 2022              Canisterapie v DPS – akce pro předškoláky
14.6. 2022            Skákací hrad – dopolední akce na zahradě školky

20.6.-28.6. 2022   Závěrečné ohně jednotlivých tříd

TŘÍDA MEDVĚDI  20.6.2022
TŘÍDA KOŤATA 21.6.2022
TŘÍDA MYŠKY  22.6.2022
TŘÍDA BERUŠKY 23.6.2022
TŘÍDA MOTÝLCI 27.6.2022
TŘÍDA VRABCI 28.6.2022

 

 

 

LEGO KROUŽEK

kroužek bude zakončen poslední lekcí dne 31.5.2022

ZPÍVÁNKY

kroužek bude zakončen dne 6.6.2022 závěrečným koncertem

TANEČKY

kroužek bude zakončen poslední lekcí dne 7.6.2022

SPORTOVKY

kroužek bude zakončen poslední lekcí dne 8.6.2022

ANGLIČTINA

kroužek bude zakončen poslední lekcí dne 14.6.2022

LOGOPEDIE

kroužek bude zakončen poslední lekcí s vysvědčením dne 22.6.2022

TVOŘÍLEK

kroužek bude zakončen poslední lekcí dne 23.6.2022

 

Vážení rodiče,
z důvodu zvyšování cen potravin jsme nuceni od ledna 2022 zdražit obědy o 3 Kč.
U dětí do 6 let bude stravné na celý den stát 43 Kč a u dětí 7letých 46 Kč.
Podrobný ceník bude vyvěšen na nástěnce.

V případě dotazů kontaktujte hospodářku školy.

 

 

Milí rodiče,
nově jsme pro vás v mateřské škole v obou budovách u stolku paní provozní zřídili sběrné místo na odložení použitých baterií.
Baterie můžete odkládat do zeleného boxu v budově A a do krabiček ECOCHEESE v budově B.
Děkujeme, že se spolu s námi zapojíte do ochrany životního prostředí

Kolektiv zaměstnanců MŠ

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 ZAČÍNÁ VE STŘEDU 1. ZÁŘÍ 2021

PODZIMNÍ PRÁZDNINY připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2021.
Provoz na škole omezen – třídy spojeny.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021
a skončí v neděli 2. ledna 2022.
ŠKOLA BUDE UZAVŘENA.
Škola bude znovu otevřena v pondělí 3. ledna 2022

Jednodenní POLOLETNÍ PRÁZDNINY školáků připadnou na pátek 4. února 2022.

JARNÍ PRÁZDNINY začínají 14. 3. 2021 a končí 20. 3. 2022
Provoz na škole omezen – třídy spojeny.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.
Provoz na škole omezen – třídy spojeny.


HLAVNÍ PRÁZDNINY budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.
PROVOZ NA ŠKOLE JE PŘERUŠEN.

 

Nový školní rok 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022