Co jsme v roce 2023 udělali pro životní prostředí?

Díky obyvatelům se naše Mateřská škola Čínská, příspěvková organizace může za rok 2023 pochlubit výsledky sběru vysloužilého elektrozařízení předaného ke zpětnému odběru o celkové hmotnosti 0,09 t. Ušetřili jsme tak spotřebu elektřiny a snížili produkci skleníkových plynů. Nespotřebovali jsme ropu, železnou rudu, měď a hliník, které jsou potřebné pro průmyslovou výrobu. Nahradili jsme je právě recyklací odevzdaných spotřebičů.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů, který najdete ve vestibulech mateřské školy.

Vyplývá z něj, že díky našim odpovědným obyvatelům došlo za rok 2023 k úspoře produkce CO2 o 1,01 tun. Tipnete si, kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 1 ks!

Také nebylo nutné vytěžit a spotřebovat 52,78 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 2 krát.

Došlo také k úspoře 543,33 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 544 krát.

Z odevzdaného množství spotřebičů se podařilo vrátit do výroby 52,16 kg železa. Takové množství recyklovaného železa je možné použít pro výrobu 3 ks nových praček, aniž by bylo nutné těžit železnou rudu.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se také podařilo získat 1,80 kg mědi, což stačí pro ražbu 321 1€ mincí, nebo 2,18 kg hliníku, který by stačil na výrobu 146 plechovek o objemu 0,33 l.

 

 

Dne 27.3.2024 navštívily děti v doprovodu paní učitelek a asistentek Dům s pečovatelskou službou ve Šlejnické ulici, aby potěšily v předvelikonočním čase babičky a dědečky. Děti nejprve zazpívaly pásmo jarních písniček, potom nazdobily zahradu velikonočními vajíčky a nakonec společně se seniory zasadily na zahradu stromek z Vánoc.

 

 

 

TVOŘENÍ NA JARMARK

BERUŠKY

 KOŤATA

 

 

MOTÝLI

 

 

MYŠKY

 

VRABCI

 

 

MEDVĚDI

TVOŘENÍ PRO BABIČKY A DĚDEČKY Z DPS

BERUŠKY

  KOŤATA

 

 MOTÝLI

MYŠKY

VRABCI

MEDVĚDI

 

 

Na pondělí 25. března 2024 si třída Medvídků připravila velikonoční průvod s krátkým programem, během kterého navštívila všechny třídy naší školky. Děti byly oblečené do barevných triček odpovídajících dnům velikonočního týdne (modré pondělí, šedé úterý…) a ostatním kamarádům vysvětlily, co se k těmto dnům váže za tradici. Do tříd jsme vstoupili s říkadlem Přišlo jaro do vsi, které navodilo tu správnou jarní atmosféru. Dětem na třídách jsme dávali také různé velikonoční hádanky a děti si tak plně zasloužily svou sladkou odměnu – velikonočního perníkového beránka. Na konci vystoupení vyšupal jeden z chlapců děvčátka i paní učitelky pomlázkou, děti odříkaly koledu Hody, hody doprovody a v každé třídě jsme dostali barevnou mašličku na pomlázku.

V tomto školním roce jsme navázali novou spolupráci s další základní školou v našem okolí, a to se ZŠ NÁMĚSTÍ SVOBODY. Dne 20. 3. 2024 se naši předškoláci do této školy vypravili. Děti byly rozděleny do tří skupin a každá skupina měla trochu jiný program. Třída Berušky a Motýlci navštívila 5.C.  Děti i paní učitelka naše předškoláky hezky přivítaly a předvedly nám dramatizaci pohádky "Jak pejsek s kočičkou pekli dort". Potom děti společně třídily suroviny, které patří a nepatří do dortu. Odměnou našim předškolákům byly diplomy, které třídní učitelka přichystala. Třída Myšky a Koťata byla na návštěvě ve 2.B. Po přivítání byli naši předškoláci posazeni na koberec. Paní učitelka se jich ptala, jestli poznají, jak se jejich třída jmenuje a zda vědí, do které třídy patří oni. Následoval nácvik básničky "O Sovách" s pohybem. Pak přišly na řadu didaktické hry - poznávání květin, jejich stíny, skládání a počítání, navlékání jarních květin na provázek a zpěv písničky. Děti byly odměněny omalovánkou a bonbonem. Dětí ze třídy Vrabci a Medvědi se ujala také druhá třída. Našim předškolákům školáci přečetli pohádku "O Křemílkovi a Vochomůrkovi - Jak zasadili semínko". Poté se děti rozdělily do skupinek, ve kterých plnily úkoly "Pohádkové stezky". Při plnění úkolů si děti procvičily základní znalosti z pohádek a jiných předčtenářských dovedností. Odměnou jim byl Pohádkový diplom. Návštěva v ZŠ se velmi vydařila a naši předškoláci měli opět možnost poznat nové prostředí.

Dne 20. 2. 2024 navštívili naši předškoláci ZŠ Bílá, aby se seznámili s novým prostředím, které budou od září navštěvovat. Ve škole byly děti i učitelky vlídně přijaty. Děti byly rozděleny do 3 skupin vždy s paní učitelkou nebo asistentkou a každá skupina zavítala do jedné třídy. Předškoláci měli možnost sledovat, jak jejich kamarádi ve škole pracují a co nového se již naučili, byli do plnění některých úkolů aktivně zapojeni - například počítání nebo pracovní listy.

Dne 7. 3. 2024 jsme s předškoláky zavítali do ZŠ Emy Destinnové. I v této škole se nám dostalo vlídného přijetí a děti byly  rozděleny do 4 skupin. Každou skupinu dětí opět doprovázela paní učitelka nebo asistentka. Děti se seznamovaly s tím, jak probíhá vyučovací hodina, měly možnost sledovat jak školáci pracují a jaká dodržují pravidla. Paní učitelky ze základní školy naše děti do plnění úkolů zapojovaly, takže děti mohly uplatnit svoje znalosti.

V obou školách se děti setkaly s několika kamarády, kteří v minulosti navštěvovaly naší mateřskou školu. Obě návštěvy byly vydařené a pomohly našim předškolákům získat zkušenost, která jim v září usnadní vstup do základní školy.

V pátek 9. 2. 2024 v naší škole vyvrcholil Masopust masopustním průvodem. Celý týden jsme si s dětmi o této tradici vyprávěli, seznámili jsme se s tradičními masopustními maskami, vyzdobili jsme si školku a každá třída si na masopustní průvod vyrobila veselé masky. Páteční den byl plný smíchu a her a po 10 hodině si všichni nasadili masky a za zvuku bubínků, rolniček, tamburín a kastanět se průvod vydal na cestu po ulicích Dejvic. Celý den jsme si moc užili, což dětem poskytlo nezapomenutelný zážitek spojený s českou tradicí.