Tři třídy naší mateřské školy se zapojily do soutěže VZKAZ (V) LAHVI v rámci projektu RECYKLOHRANÍ.

Podrobnosti k soutěži naleznete v sekci Reportáže v článku RECYKLOHRANÍ – PODZIMNÍ VÝZVA.

 

Soutěžních úkolů se děti zhostily výborně a odborná porota naši práci zařadila mezi čtyři nejzdařilejší práce v kategorii mateřské školy – porotci vybírali ze 473 prací.

Za odměnu byla naše škola pozvána na SLAVNOST, která se uskutečnila v úterý 10. ledna 2023 v Národním zemědělském muzeu Praha. Slavnosti se zúčastnilo 5 dětí vybraných ze tříd, které byly do soutěže zapojeny v doprovodu paní učitelek ze třídy Vrabci, které se starají o administrativu k projektu Recyklohraní.

Vzhledem k tomu, že v Recykolohraní – Vzkaz v lahvi vyhrály 3 třídy a na vyhlášení vítězů do Národního zemědělského muzea bylo pozváno pouze 5 dětí uspořádali jsme si dne 17. 1. 2023 vlastní vyhlášení výsledků v naší tělocvičně za účasti všech dětí, které se do projektu s paní učitelkami zapojily. Sešly se zde děti za tříd Berušky, Koťata a Vrabci. Paní ředitelka všechny přivítala a pogratulovala přítomným dětem i pedagogům k umístění na 2. místě. Společně jsme si zopakovali, jak třídíme odpady a představili jsme si nový úkol, který budeme plnit – Hledá se Elektrosaurus.

Na závěr jsme si připili dětským šampusem a rozdali sladké odměny.

Naše mateřská škola byla pozvána na adventní odpolední akci do DPS na čtvrtek 15.12. 22. Vzhledem k tomu, že všechny děti předchozí den zpívaly seniorům pod okny, vyslali jsme na tuto akci děti z kroužku Zpívánky. Děti na akci seniorům zazpívaly a předaly vánoční přáníčka.

Dne 13. 12. 2022 jsme tradičně navštívili seniory v DPS ve Šlejnické ulici, abychom si  společně  zpříjemnili adventní čas zpěvem koled na jejich zahradě a abychom společně ozdobili stromeček, který jsme na jaře společně zasadili. Děti si pod vedením paní učitelek připravily pásmo koled. Senioři i pečovatelky se ke zpěvu radostně přidali. Za zpěvu koled byl v zahradě ozdoben vánoční stromeček. Na závěr děti rozdaly seniorům vlastnoručně vyrobené dárečky. I když byla velká zima, setkání se vydařilo a na tvářích seniorů byla patrna radost a spokojenost.

Ve všech třídách děti pilně nacvičují vystoupení na besídky. Nezapomínáme ani na seniory z DPS. Děti již pro ně vyrobily vánoční dárečky pro radost, ozdobily vánoční stromeček a pod vedením učitelek vyrobily i adventní věnec. Stromeček i věnec vedení školy již předalo před započetím adventu do DPS. V současné době všechny děti nacvičují pásmo koled pro babičky a dědečky. Dnes jsme se všichni sešli v tělocvičně na generální zkoušce, která se velmi vydařila. Zítra půjdeme potěšit seniory zpěvem a předat jim dárečky.

  

 

 

V říjnu jsme ve školce přivítali příslušníky Policie ČR, kteří pro děti připravili výchovný program s tématem OSOBNÍ BEZPEČÍ. 

Policisté si s dětmi povídali o osobní bezpečnosti při běžných denních činnostech, správném chování na silnici, ulici, dále při setkání s cizím psem a s cizími lidmi. Také dětem názorně předvedli a vysvětlili co dělat v případě, když na hřišti, ulici, apod. najdou injekční stříkačku. 

Na závěr si děti vyzkoušely otisky prstů a šly si ven na zahradu prohlédnout policejní auto.

Policisté děti moc za své znalosti chválili, děti dostaly omalovánky a pastelky. 

 

Ani na podzim nezahálíme a zapojujeme se do výzev, které nám připravuje Recyklohraní v rámci celoročního projektu.

Do výzvy VZKAZ V LÁHVI se zapojily děti ze třídy Berušky, Koťata a Vrabci.

Ve třídě Berušky vytvořily děti spolu s paní učitelkami výukový komiks s využitím tištěných obrázků a kresby dětí na téma "Správné třídění plastů".

 

Ve třídě Koťata paní učitelky s dětmi porovnávaly, kolik se vejde nesešlápnutých a následně sešlápnutých plastových láhví do pytle o rozměrech 50x50 cm. Výsledek: nesešlápnutých plastových láhví o objemu 1,5 litru: 30 ks, sešlápnutých plastových láhví o objemu 1,5 litru: 60 ks, při sešlápnutí jsme ušetřili 50 % místa.

 

Ve třídě Vrabci vytvořily děti spolu s paní učitelkami výukové leporelo s tématem: ” Recyklační pohádka o Plastěnce"