Ve středu 13.4. 2022 jsme s dětmi navštívili seniory v domě s pečovatelskou službou, abychom společně přivítali jaro. Děti s učitelkami a asistentkami zazpívaly jarní písně, ke zpěvu se připojili senioři i pečovatelky. Potom na zahradě DPS děti společně se seniory zasadily do připravené jámy jehličnatý strom. Tento strom v květináči děti seniorům ozdobily na Vánoce. Babičky a dědečkové se o něj po celé 4 měsíce pilně starali a nyní byl strom připraven k zasazení. Zasazenému stromku děti popřály úspěšný a rychlý růst. Na závěr setkání děti popřály seniorům veselé Velikonoce a rozdaly jim dárky - velikonoční perníková vejce, které pod vedením paní učitelek vlastnoručně nazdobily.

  

   

 

Dne 1. 3. 2022 proběhla v naší školce tradiční akce MASOPUSTNÍ PRŮVOD. V minulém týdnu se děti ve všech třídách seznámily s masopustními tradicemi a pod vedením paní učitelek si vyrobily vlastní veselé masopustní masky. V úterý jsme všichni společně za zvuku bubínků, tamburín, rolniček, kastanět a jiných hudebních nástrojů vyšli do ulic v okolí školky, abychom MASOPUST náležitě oslavili. K našemu průvodu se připojilo i několik maminek a jeden tatínek dětí.

 

 Více fotografií z akce naleznete po přihlášení v sekci Foto-galerie.

Nově jsme se od školního roku 2021/22 zapojili do projektu „Recyklohraní, aneb ukliďme svět“,
který má za cíl prohloubit znalosti dětí v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

V měsíci prosinci byla vyhlášena soutěž „Starý mobil pro Remobil - sbírejte mobily a pojeďte do science centra!“, do které jsme se i my zapojili. Děti s paní učitelkami ze třídy Vrabci ozdobili sběrné boxy, které jsme umístili do obou budov mateřské školy.
Děkujeme všem, kteří se do akce zapojili a i když zřejmě nevyhrajeme výlet do science centra, těší nás, že jsme alespoň trošku přispěli k lepšímu životu na naší planetě.

 

Již tradičně jsme se dne 15.12.2021 vypravili zpříjemnit adventní čas seniorům v DPS ve Šlejnické ulici v Praze 6. Vzhledem k epidemiologické situaci jsme tak jako v loňském roce zavítali pod okna seniorů. Kolegyně ze třídy Medvědů zajistily velmi profesionální hudební doprovod a my všichni ostatní jsme společně se seniory a jejich ošetřovatelkami zpívali naše krásné české koledy. Na červnové akci senioři projevili přání, zda by jim děti nenamalovaly na Vánoce betlém. Tohoto úkolu se ujala třída Motýlků a pod vedením paní učitelek vznikl krásný betlém. Ani v ostatních třídách se nezahálelo a děti spolu s paní učitelkami a asistentkami tvořily pro seniory dárečky a přáníčka pro radost.

Když dozněly koledy, všechny dárečky, přáníčka i betlém jsme za potlesku seniorů předali ošetřovatelkám. Děti na oplátku obdržely od seniorů velký koš dobrot. Tyto chvíle jsou vždycky magické a zvláště v poslední době, kdy nás sužuje covid, jsou tím vzácnější a nás velmi těší, že můžeme přispět k lepší pohodě právě těch spoluobčanů, kteří si naši péči a starost nejvíce cení a hlavně zaslouží. Děkujeme tímto za vlídné přijetí a velmi milou chvilku, strávenou s babičkami a dědečky. Již nyní se těšíme na další setkání.

  

 

SMRK ZTEPILÝ ROSTL V ZAHRADĚ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY MNOHO LET.

BOHUŽEL JEHO KOŘENY ONEMOCNĚLY A MUSEL SE POKÁCET.

 


VŠECHNY DĚTI Z BEZPEČÍ SVÝCH TŘÍD KACENÍ SLEDOVALY A NA JEHO DALŠÍ CESTU VOLALY:
"STROMEČKU AHOJ A ŠŤASTNOU CESTU"
"SEJDEM´SE NA KULAŤÁKU"
VZNÁŠEJÍCÍ SE STROM PROVÁZEL DĚTSKÝ POTLESK.

 PO NALOŽENÍ NA TAHAČ PUTOVAL V DOPROVODU POLICIE ČR NA SVÉ ADVENTNÍ STANOVIŠTĚ.

 POTÉ BYL STROM POSTAVEN NA VÍTĚZNÉM NÁMĚSTÍ.


SVŮJ ZÁŽITEK DĚTI VYJÁDŘILY VÝTVARNĚ.
(VYBRALI JSME NĚKOLIK OBRÁZKŮ)

 

 

 

  

 NÁŠ STROM BYL SLAVNOSTNĚ ROZSVÍCEN V NEDĚLI 28. 11. 2021 V 18 HODIN.

 

 

 

Den válečných veteránů, 11. listopad, je den věnovaný památce ukončení 1. světové války. Od roku 2004 je tento významný den připomínán i v České republice. Symbolem Dne veteránů se stal květ vlčího máku.

V letošním školním roce se naše škola zapojila do akce výzdoby Pomníku válečných veteránu v Praze 6. Děti ze všech tříd pod vedením paní učitelek vyráběly různými technikami květy vlčích máků a české vlaječky. Dne 11. 11. 2022 se všechny děti naší školy v doprovodu paní učitelek a paní asistentek vypravily k Pomníku válečných veteránu v Praze 6 naproti Technické knihovně, aby ho svými výrobky vyzdobily.