SMRK ZTEPILÝ ROSTL V ZAHRADĚ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY MNOHO LET.

BOHUŽEL JEHO KOŘENY ONEMOCNĚLY A MUSEL SE POKÁCET.

 


VŠECHNY DĚTI Z BEZPEČÍ SVÝCH TŘÍD KACENÍ SLEDOVALY A NA JEHO DALŠÍ CESTU VOLALY:
"STROMEČKU AHOJ A ŠŤASTNOU CESTU"
"SEJDEM´SE NA KULAŤÁKU"
VZNÁŠEJÍCÍ SE STROM PROVÁZEL DĚTSKÝ POTLESK.

 PO NALOŽENÍ NA TAHAČ PUTOVAL V DOPROVODU POLICIE ČR NA SVÉ ADVENTNÍ STANOVIŠTĚ.

 POTÉ BYL STROM POSTAVEN NA VÍTĚZNÉM NÁMĚSTÍ.


SVŮJ ZÁŽITEK DĚTI VYJÁDŘILY VÝTVARNĚ.
(VYBRALI JSME NĚKOLIK OBRÁZKŮ)

 

 

 

  

 NÁŠ STROM BYL SLAVNOSTNĚ ROZSVÍCEN V NEDĚLI 28. 11. 2021 V 18 HODIN.

 

 

 

Den válečných veteránů, 11. listopad, je den věnovaný památce ukončení 1. světové války. Od roku 2004 je tento významný den připomínán i v České republice. Symbolem Dne veteránů se stal květ vlčího máku.

V letošním školním roce se naše škola zapojila do akce výzdoby Pomníku válečných veteránu v Praze 6. Děti ze všech tříd pod vedením paní učitelek vyráběly různými technikami květy vlčích máků a české vlaječky. Dne 11. 11. 2022 se všechny děti naší školy v doprovodu paní učitelek a paní asistentek vypravily k Pomníku válečných veteránu v Praze 6 naproti Technické knihovně, aby ho svými výrobky vyzdobily.

 Naše škola byla postavena v roce 1972 a od té doby slouží potřebám předškolní výchovy. Od roku 2013 máme zrekonstruovanou zahradu. Téma projektu renovace bylo "Zahrada kultury". V naší zahradě najdete hlediště ve svahu s jevištěm ve tvaru klavírního křídla, dvě pískoviště ve tvaru kytary, houpačky, skluzavky ve svahu, lezeckou stěnu, dráhu pro běh a další herní prvky.
V roce 2014 proběhla rekonstrukce budovy včetně zateplení a zasklení dvou teras, byla zmodernizována školní kuchyně a její sklady. Dispozičně byl změněn i suterén budovy - vznikla zde nová tělocvična včetně sociálního zázemí, sklad hraček pro zahradu a sociální zázemí pro zahradu. Dále byla zrekonstruována jazyková učebna - bylo nově vymalováno a položen nový koberec. Na pozemku školy byla postavena bezbariérová budova "B", ve které jsou umístěny dvě nové třídy včetně jejich zázemí. Kapacita školy je 168 dětí. Děti jsou rozděleny do 6 heterogenních (věkově smíšených) tříd.
Školní vzdělávací program OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS napomáhá celkovému rozvoji dětské osobnosti a předškoláky připravuje na úspěšný vstup do ZŠ. Škola je nadstandardně vybavena didaktickými pomůckami a 4 interaktivními přístroji - Magic Box, které pedagogové při své práci využívají k rozvoji dovedností dětí.

 

 

 
BUDOVA A


ŠATNY
ŘEDITELNA ŠKOLY - PŘÍZEMÍ BUDOVY


TĚLOCVIČNA SUTERÉN BUDOVY
SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ PRO ZAHRADU


BUDOVA B 
KUCHYNĚ