Je tvořen z peněz rodičů dětí, které docházejí do naší MŠ. Návrh na jeho výši je iniciován Klubem rodičů. Je veden odděleně od účetnictví mateřské školy. Má svůj samostatný účet vedený u FIO BANKY 2101246500/2010

ČÁSTKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 - 2022 byla odhlasována rodiči na třídní schůzce v září.

ČINÍ 1 500,- KČ NA DÍTĚ


Platbu provádějte na výše uvedený účet pod 3+vaše osobní číslo, nejpozději začátkem října.

 

VYUŽITÍ FONDU KLUBU:

na kulturní akce, divadla, koncerty a jiné aktivity
na výlety - hrazení autobusové dopravy
na dárečky pro děti na Mikuláše, Vánoce, k MDD
na rozloučení s předškoláky (knihy, šerpy ap.)
na různé akce a potřeby, které si rodiče odsouhlasí