Nově jsme se od školního roku 2021/22 zapojili do projektu „Recyklohraní, aneb ukliďme svět“,
který má za cíl prohloubit znalosti dětí v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

V měsíci prosinci byla vyhlášena soutěž „Starý mobil pro Remobil - sbírejte mobily a pojeďte do science centra!“, do které jsme se i my zapojili. Děti s paní učitelkami ze třídy Vrabci ozdobili sběrné boxy, které jsme umístili do obou budov mateřské školy.
Děkujeme všem, kteří se do akce zapojili a i když zřejmě nevyhrajeme výlet do science centra, těší nás, že jsme alespoň trošku přispěli k lepšímu životu na naší planetě.