Ve středu 13.4. 2022 jsme s dětmi navštívili seniory v domě s pečovatelskou službou, abychom společně přivítali jaro. Děti s učitelkami a asistentkami zazpívaly jarní písně, ke zpěvu se připojili senioři i pečovatelky. Potom na zahradě DPS děti společně se seniory zasadily do připravené jámy jehličnatý strom. Tento strom v květináči děti seniorům ozdobily na Vánoce. Babičky a dědečkové se o něj po celé 4 měsíce pilně starali a nyní byl strom připraven k zasazení. Zasazenému stromku děti popřály úspěšný a rychlý růst. Na závěr setkání děti popřály seniorům veselé Velikonoce a rozdaly jim dárky - velikonoční perníková vejce, které pod vedením paní učitelek vlastnoručně nazdobily.