Název zadavatele : Mateřská škola Čínská

IČ zadavatele: 709 206 13

Sídlo zadavatele : Čínská 33/1950, 160 00 Praha 6

Osoba oprávněná jednat se zadavatelem : Veronika Ryvolová

Kontaktní osoba : Veronika Ryvolová, ředitelka školy

Telefon : 739 771 750, 775 446 352

E-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

  1. 1. Vymezení předmětu zakázky

 Předmětem veřejné zakázky je údržba zeleně na pozemku mateřské školy Čínská, Čínská 33, Praha 6. Jedná se o údržbu travnatých ploch, údržbu živého plotu, stromů a keřů.

Nutná osobní návštěva na zaměření!!!

Cenová nabídka bude obsahovat:

identifikační údaje firmy

cenu bez DPH a s DPH za 1 m2 údržby travnaté plochy ( sekání, hrabání a likvidace trávy)

cenu bez DPH a s DPH za 1 běžný metr údržby živého plotu

cenu bez DPH a s DPH za prostříhání větví 1 keře

cenu za odvoz na skládku

 

  1. 2. Kritéria a způsob hodnocení nabídek

 Hodnotící kritérium – nejnižší kompletní nabídková cena včetně DPH a dopravy

 

Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na adresu školy v zalepené obálce „ Výzva VŘ 1/2019 “  do 1. 10. 2019.

Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče.

Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.

 

Termín realizace zakázky:  od listopadu 2019.

Platební podmínky: požadujeme platbu na fakturu po dokončení díla.

 

  1. 3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

-        Uchazeč předloží ocenění jednotlivých položek, a to v české měně (Kč).

-        Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění předmětu zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.

-        Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění – jednotková nabídková cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH a dopravy.

-        Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listě nabídky.

-        V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené s dodávkou

-        Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH.

 

Bližší informace podá Šárka Bílá – zástupkyně ředitelky školy.

 

  1. 4. Závěrečná ustanovení

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nebo výzvu zrušit bez udání důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah poptávkového řízení.

Zadavatel předložené nabídky nevrací.

Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.

 

V Praze dne 16.9.2019                                                                           Veronika Ryvolová

ředitelka školy