-spolupráce zástupců Klubu přátel školy s mateřskou školou

-informativní schůzky                                                                                      

-den otevřených dveří pro rodiče nových dětí

-vánoční besídka

-tradiční tvořivé dílny (vánoční a velikonoční)

-velikonoční jarmark

-závěrečné rozloučení se školním rokem (třídní ohně)

-zahradní slavnost

-materiálně technická pomoc rodičů

 

SPOLUPRÁCE SE ZÁKLADNÍMI ŠKOLAMI:

Předškolní děti v průběhu školního roku navštíví základní školy v nejbližším okolí, aby se seznámily s jejich prostředím a formou výuky. Spolupracujeme s těmito základními školami:

ZŠ BÍLÁ:
NÁVŠTĚVA SE USKUTEČNILA ve dnech 15. 02. a 16. 02. 2023 

ZŠ EMY DESTINNOVÉ:
NÁVŠTĚVA SE USKUTEČNILA DNE 18. 01. 2023

ZŠ ANTONÍNA ČERMÁKA:
NÁVŠTĚVA SE USKUTEČNILA DNE 28. 02. 2023

 

SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKOU PORADNOU V PRAZE 6:

Spolupráce je zaměřena na zjištění školní zralosti dětí při přechodu na vyšší stupeň vzdělávání a konzultace v případě OPŠD.

SCREENING ŠKOLNÍ ZRALOSTI SE USKUTEČNIL VE DNECH 23. 01. 2023 a 27. 01. 2023.

 

 

SPOLUPRÁCE S POSÁDKOVÝM VELITELSTVÍM V ČÍNSKÉ ULICI, V PRAZE 6:

Naše spolupráce spočívá ve vzájemných pravidelných setkáních dětí s vojáky – podzimní a jarní.

Podzimní setkání probíhá v naší mateřské škole formou výchovného koncertu Ústřední hudby AČR, při kterém se děti seznamují s různými druhy hudebních nástrojů.
KONCERT SE USKUTEČNIL DNE 24. 11. 2022.


Jarní setkání probíhá nově na zahradě školy, kde vojáci dětem připravují sportovní dopoledne plné her, soutěží a seznámení s náplní jejich práce. 
NÁVŠTĚVA VOJÁKŮ SE USKUTEČNÍ DNE 08. 06. 2023.

 

 

SPOLUPRÁCE S DOMOVEM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU A KOMUNITNÍM CENTREM VE ŠLEJNICKÉ ULICI V PRAZE 6

ADVENTNÍ ČAS
Před první adventní nedělí tradičně předáváme do DPS ozdobený vánoční stromek a adventní věnce pro navození předvánoční atmosféry. Stromek a věnce zdobí děti vlastnoručně vyrobenými ozdobami.

VÁNOČNÍ KONCERT VŠECH DĚTÍ V ZAHRADĚ KOMUNITNÍHO CENTRA 
Předání vlastnoručně vyrobených vánočních dárků seniorům za zpěvu koled v zahradě DPS a zdobení na jaře společně zasazeného stromku vánočními ozdobami se USKUTEČNILO DNE 14. 12. 2022 v dopoledních hodinách.

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ DĚTÍ Z KROUŽKU ZPÍVÁNEK PRO SENIORY V JÍDELNĚ DPS                                                               Dne 15. 12. 2022 zazpívali děti z kroužku Zpívánek pro radost seniorům pásmo vánočních koled a předali jim vánoční přání.

 

PŘEDVELIKONOČNÍ ČAS
V období Velikonoc seniorům za zpěvu jarních písní předáváme dětmi vlastnoručně vyrobené velikonoční dárky a společně si užijeme příjemné dopoledne.
VELIKONOČNÍ DOPOLEDNÍ SETKÁNÍ SE USKUTEČNÍ DNE 05. 04. 2023.

 

PŘEDPRÁZDNINOVÉ SETKÁNÍ DĚTÍ A SENIORŮ                                                                                                            Před letními prázdninami strávíme se seniory čas při společném divadelním představení v zahradě naší mateřské školy.
PŘEDPRÁZDNINOVÉ SETKÁNÍ VSE USKUTEČNÍ DNE 14. 06.2023

 

 

SPOLUPRÁCE S MĚSTSKOU KNIHOVNOU V DEJVICÍCH

Naše spolupráce spočívá v tom, že děti po jednotlivých třídách navštíví 1x ročně dětskou knihovnu a seznámí se s jejím prostředím. Paní knihovnice má pro děti připravený krátký program – seznámí je s několika dětskými knihami, přečte jim ukázky z knih, ukáže ilustrace a zadá dětem kreslený úkol.
NÁVŠTĚVY SE USKUTEČNILY V TĚCHTO DNECH:

02. 03. 2023 VRABCI
07. 03. 2023 MEDVĚDI
09. 03. 2023 KOŤATA
16. 03. 2023 MYŠÁCI
23. 03. 2023 BERUŠKY
30. 03. 2023 MOTÝLI