spolupráce Klubu přátel školy s mateřskou školou

rodičovské schůzky (2x ročně)
rozhovory s rodiči a řešení individuálních problémů a potřeb dětí

aktuální nástěnky a webové stránky

den otevřených dveří pro rodiče nových dětí

tradiční tvořivé dílny (vánoční a velikonoční)

velikonoční jarmark

materiálně technická pomoc rodičů

 

SPOLUPRÁCE SE ZÁKLADNÍMI ŠKOLAMI:

Předškolní děti v průběhu školního roku navštíví základní školy v nejbližším okolí, aby se seznámily s jejich prostředím a formou výuky.
Spolupracujeme s těmito základními školami:

ZŠ BÍLÁ
NÁVŠTĚVA SE Z DŮVODU EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE S COVID NEUSKUTEČNÍ

ZŠ EMY DESTINNOVÉ
NÁVŠTĚVA SE Z DŮVODU EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE S COVID NEUSKUTEČNÍ

ZŠ ANTONÍNA ČERMÁKA
NÁVŠTĚVA SE Z DŮVODU EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE S COVID NEUSKUTEČNÍ

 

SPOLUPRÁCE S POSÁDKOVÝM VELITELSTVÍM V ČÍNSKÉ ULICI, V PRAZE 6:

Naše spolupráce spočívá ve vzájemných pravidelných setkáních dětí s vojáky – podzimní a jarní.

Podzimní setkání probíhá v naší mateřské škole formou výchovného koncertu Ústřední hudby AČR, při kterém se děti seznamují s různými druhy hudebních nástrojů.
KONCERT SE USKUTEČNÍ DNE - ZRUŠENO ZE STRANY POSÁDKY Z DŮVODU COVID-19


Jarní setkání probíhá nově na zahradě školy, kde vojáci dětem připravují sportovní dopoledne plné her, soutěží a seznámení s náplní jejich práce. 
NÁVŠTĚVA VOJÁKŮ SE USKUTEČNILA DNE 26. 5. 2022  

SPOLUPRÁCE S DOMOVEM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU A KOMUNITNÍM CENTREM VE ŠLEJNICKÉ ULICI V PRAZE 6

Před první adventní nedělí tradičně předáme do DPS ozdobený vánoční stromek a adventní věnce pro navození předvánoční atmosféry. Stromek a věnce zdobí děti vlastnoručně vyrobenými ozdobami.
Dále tradičně předají děti seniorům za zpěvu koled pod jejich okny vánoční dárečky pro radost, které vyrábějí pod vedením paní učitelek ve všech třídách.
VÁNOČNÍ KONCERT POD OKNY SE USKUTEČNIL DNE 15. 12. 2021 v dopoledních hodinách

VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ SE USKUTEČNILO DNE 13.4.2022 - seniorům jsme za zpěvu pásma jarních písní předali nazdobené velikonoční perníčky a společně jsme zasadili stromek.

Před letními prázdninami zdobíme s dětmi zahradu, altán a jídelnu v DPS výtvory dětí a část dopoledne trávíme se seniory čas v jejich zahradě, společně si zpíváme a hrajeme.
PŘEDPRÁZDNINOVÉ SETKÁNÍ V ZAHRADĚ SE USKUTEČNILO DNE 8.6.2022 

SPOLUPRÁCE S MĚSTSKOU KNIHOVNOU

Naše spolupráce spočívá v tom, že děti po jednotlivých třídách navštíví 1x ročně dětskou knihovnu a seznámí se s jejím prostředím. Paní knihovnice má pro děti připravený krátký program – seznámí je s několika dětskými knihami, přečte jim ukázky z knih, ukáže ilustrace a zadá dětem kreslený úkol.
NÁVŠTĚVA SE USKUTEČNILA PO JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH V TĚCHTO DNECH

MOTÝLCI  29. 3. 2022

MYŠKY      30. 3. 2022

KOTATA    31. 3. 2022

MEDVĚDI    5. 4. 2022

BERUŠKY  14. 4. 2022

VRABCI     20. 4. 2022