VÍTÁNÍ NOVÁČKŮ
SE KONALO DNE 14. 09. 2023

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
SE KONALA DNE 05. 12. 2023

VÁNOČNÍ BESÍDKA S DÍLNOU PRO RODIČE
SE KONALA DNE 12. 12.2023

“VÁNOČNÍ ZPĚV POD OKNY”
ZPÍVÁNÍ VŠECH DĚTÍ PRO KLIENTY DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU POD JEJICH BALKONY
SE KONAL DNE 13. 12. 2023

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ DĚTÍ Z KROUŽKU ZPÍVÁNEK V JÍDELNĚ DPS
SE KONALO DNE 14. 12. 2023

VÁNOČNÍ NADÍLKA                  
KONALA SE DNE 20. 12. 2023

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
SE KONAL DNE 09. 02. 2024

VELIKONOČNÍ DÍLNA + VELIKONOČNÍ JARMARK PRO RODIČE
SE KONALA DNE 26. 3. 2024

ZAHRADNÍ SLAVNOST PRO DĚTI A RODIČE
SE BUDE KONAT DNE 30. 05. 2024

OSLAVA MDD - KARNEVAL MASEK A SKÁKACÍ HRAD 
SE BUDE KONAT DNE 03. 06. 2024

POLODENNÍ VÝLET

SE BUDE KONAT DNE 05. 06. 2024

ROZLOUČENÍ S BUDOUCÍMI PRVŇÁČKY - AKCE PRO RODINY DĚTÍ, KTERÉ V ZÁŘÍ NASTUPUJÍ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
SE BUDE KONAT DNE 13. 06. 2024                                                                                                           

ZÁVĚREČNÉ OHNĚ TŘÍD PRO DĚTI A RODIČE
(ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM)

PRO TŘÍDU MOTÝLCI SE BUDOU KONAT DNE 17. 06. 2024

PRO TŘÍDU KOŤATA SE BUDOU KONAT DNE 18. 06. 2024

PRO TŘÍDU BERUŠKY SE BUDOU KONAT DNE 19. 06. 2024

PRO TŘÍDU VRABCI SE BUDOU KONAT DNE 20. 06. 2024

PRO TŘÍDU MEDVĚDI SE BUDOU KONAT DNE 24. 06. 2024

PRO TŘÍDU MYŠKY SE BUDOU KONAT DNE 25. 06. 2004