Stravné je možno hradit převodem z účtu na číslo účtu školy 4631061/0100.  Částku pro platbu stravného podle skutečné docházky dítěte naleznete v aplikaci Naše MŠ od cca 8. dne příslušného měsíce. Stravné je splatné nejpozději do 15. dne příslušného měsíce.  Pro platbu používejte variabilní symbol, který se rovná osobnímu číslu dítěte, přidělenému na počátku docházky do MŠ. Lze platit i pomocí QR kódu. Pokud aplikaci Naše MŠ nemáte, kontaktujte hospodářku školy.

Veškeré přeplatky za odhlášené obědy jsou automaticky odečteny při výpočtu následující platby, takž částka je o ně snížena. Veškeré nedoplatky z předchozího měsíce jsou automaticky přičteny, takže částka je o ně zvýšena.
Veškeré přeplatky na konci školního roku budou vyúčtovány v měsíci září. U dětí, které končí a odcházejí do školy bude přeplatek vrácen v měsíci červenci. U dětí, které pokračují v docházce bude přeplatek odečten při výpočtu platby na září nového školního roku.

Odhlašování obědů je nutno provést vždy 1 den předem, v případě náhlé nemoci do 8:00 příslušného dne. Odpolední svačiny se odhlašují při příchodu do MŠ u třídní učitelky.

NEDODRŽENÍ DOBY SPLATNOSTI STRAVNÉHO JE POVAŽOVÁNO ZA HRUBÉ PORUŠENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU A MŮŽE BÝT DŮVODEM K VYLOUČENÍ DÍTĚTE ZE ŠKOLNÍ DOCHÁZKY. (NETÝKÁ SE POVINNĚ SE VZDĚLÁVAJÍCÍCH DĚTÍ)


VEŠKERÉ DOTAZY OHLEDNĚ STRAVOVÁNÍ SMĚŘUJTE NA HOSPODÁŘKU ŠKOLY - TEL: 770 127 427, E-MAIL: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..