Pokud se chcete objednat na vyšetření ke klinické logopedce MGR. RENÁTĚ LUKÁŠOVÉ, nejdříve si vyžádejte u vašeho pediatra doporučení, aby mohlo být logopedické vyšetření hrazeno zdravotní pojišťovnou. Potom se objednejte na telefonním čísle 235 360 467. Vzhledem k velké vytíženosti paní magistry počítejte s delší objednací dobou.