V naší mateřské škole je otevřen bezplatný kroužek ŘÍKEJME SI SPOLU.

Tento zájmový kroužek je určen pro děti s lehkými logopedickými vadami. Při vyšším zájmu rodičů mají přednost děti, které následující rok odcházejí do základní školy. Kroužek má za cíl hravou formou seznamovat děti se správnou artikulací, navozovat správnou výslovnost hlásek, učit děti pomocí dechových cvičení správnému hospodaření s dechem při mluveném slovu i zpěvu, procvičovat jemnou motoriku. Každá lekce je rozčleněna do 2 částí:

1) KROUŽEK, kdy logopedická asistentka pracuje s dětmi
(artikulační cvičení, vyvozování správných hlásek, dechová cvičení, motorika mluvidel, grafomotorika a nácvik básní) – 30 minut
2) KONZULTACE s dítětem a jeho rodičem (vysvětlení rodičům, jak postupovat při cvičení doma, kontrola již nacvičených slov) – 15 minut.

 

ČASOVÝ ROZVRH

KROUŽEK:

STŘEDA:

kroužek A: 15.30 – 16.00 
kroužek B: 16.00 – 16.30


KONZULTACE:

podle potřeby, pouze po předchozí domluvě
s lg. asistentkou v těchto termínech:

LICHÝ TÝDEN:
PO: 16.00 – 17.00
ČT: 16.00 – 17.00

 

Případné informace Šárka Bílá ve třídě Koťata
nebo tel: 607590051