Platba na fond Klubu rodičů se hradí 1x ročně vždy do začátku měsíce října na účet Klubu rodičů 2101246500/2010. Variabilní symbol je 3+osobní číslo dítěte.

Pro školní rok 2023/2024 byla  rodiči na třídní schůzce dne 19.9.2023 stanovena a odsouhlasena jednorázová částka ve výši 1900,- Kč.