V říjnu jsme ve školce přivítali příslušníky Policie ČR, kteří pro děti připravili výchovný program s tématem OSOBNÍ BEZPEČÍ. 

Policisté si s dětmi povídali o osobní bezpečnosti při běžných denních činnostech, správném chování na silnici, ulici, dále při setkání s cizím psem a s cizími lidmi. Také dětem názorně předvedli a vysvětlili co dělat v případě, když na hřišti, ulici, apod. najdou injekční stříkačku. 

Na závěr si děti vyzkoušely otisky prstů a šly si ven na zahradu prohlédnout policejní auto.

Policisté děti moc za své znalosti chválili, děti dostaly omalovánky a pastelky.