Ve všech třídách děti pilně nacvičují vystoupení na besídky. Nezapomínáme ani na seniory z DPS. Děti již pro ně vyrobily vánoční dárečky pro radost, ozdobily vánoční stromeček a pod vedením učitelek vyrobily i adventní věnec. Stromeček i věnec vedení školy již předalo před započetím adventu do DPS. V současné době všechny děti nacvičují pásmo koled pro babičky a dědečky. Dnes jsme se všichni sešli v tělocvičně na generální zkoušce, která se velmi vydařila. Zítra půjdeme potěšit seniory zpěvem a předat jim dárečky.