Dne 13. 12. 2022 jsme tradičně navštívili seniory v DPS ve Šlejnické ulici, abychom si  společně  zpříjemnili adventní čas zpěvem koled na jejich zahradě a abychom společně ozdobili stromeček, který jsme na jaře společně zasadili. Děti si pod vedením paní učitelek připravily pásmo koled. Senioři i pečovatelky se ke zpěvu radostně přidali. Za zpěvu koled byl v zahradě ozdoben vánoční stromeček. Na závěr děti rozdaly seniorům vlastnoručně vyrobené dárečky. I když byla velká zima, setkání se vydařilo a na tvářích seniorů byla patrna radost a spokojenost.