Medvědi

Aby bylo dětem ve třídě MEDVĚDŮ příjemně, vesele a krásně, mělo by se jim dostávat co nejvíce zajímavých podnětů, a proto:

Při hovorech a hrátkách

čteme z knížek o lidech i o zvířátkách.

Nahlédneme do pohádky,

seznámíme se se zvyky a svátky.

Kreslení a malování, tiskání i tupování,

skládání, stříhání, modelování a lepení,

to pro nás problém není.

Zpíváme, na nástroje hrajeme,

tančíme a říkadla se učíme.

Také rádi cvičíme.

Všechno brzy umíme!


S dětmi pracují paní učitelky Renáta Kedroňová, Denisa Vranová a asistentka pedagoga Oxana Avram.

CÍL PROJEKTU:

Seznamování dětí se zvířaty celého světa, vedení dětí k tomu, aby si vytvářely povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, přírodou a planetou Zemí

METODICKÉ POMŮCKY:

Atlas zvířat, Encyklopedie zvířat, Velký atlas, využití audiovizuální techniky, puzzle zvířat, modelování

REALIZACE:

1x týdně – práce s encyklopedií zvířat, využívání fotek, obrázků, práce s nástěnnou mapou, skládání puzzle zvířat, modelování, pozorování zvířat při pobytu venku, výroba krmítek pro ptáky, motýlí domeček

 

TÉMATA:

Evropa - zvířata v lesích a lukách, ptáci, vodní svět, domácí mazlíčci

Amerika

Afrika

Austrálie

Asie

Zvířata žijící na pólech