Koťata

KOŤATA jsou kamarádi, co do školky chodí rádi.

Angličtinu každý den procvičují krásně,

malují i zpívají, recitují básně.

Každý den si hrajeme a povídáme spolu,

také rádi cvičíme - hop, skok nahoru i dolů.

 

Ve třídě probíhá projekt seznamování dětí s anglickým jazykem, a to v průběhu celého dne v krátkých blocích, které jsou přizpůsobeny věku a znalostem dětí. Některé bloky jsou zaměřeny na malou skupinku dětí nebo jsou vedeny individuálně s jedním dítětem  při ranních hrách nebo odpoledních činnostech. Seznamujeme se pomocí obrázků se slovní zásobou z různých tematických okruhů, učíme se říkadla, zpíváme písničky a využíváme dramatizaci. Nezapomínáme však ani na český jazyk. Vyprávíme si, čteme pohádky, učíme se básničky a říkadla i písničky. Také se věnujeme výtvarným i pracovním  činnostem a každý den si ráno zacvičíme. Paní ředitelka i paní učitelky se snaží, aby ve třídě panovala vždy dobrá a přátelská nálada.


S dětmi pracují paní učitelka Eliška Vyškovská, paní ředitelka Veronika Ryvolová a asistentka pedagoga Lenka Fialová.

CÍL PROJEKTU: Zábavnou formou seznamovat děti s různými zajímavostmi o naší vlasti

METODICKÁ POMŮCKA: kniha 100 Českých nej

 

REALIZACE: 1X týdně (pátek) přečte učitelka dětem jednu zajímavost z knihy 100 českých nej, ukáže dětem ilustraci, případně další obrazový materiál.

Následně si o přečteném pohovoříme, pokusíme se nalézt další souvislosti a vybereme si, co si budeme pamatovat.