Myšky

Naše Myšek třída

s klavírem si ráda zpívá:

My jsme malí Myšáci,

děláme si legraci,

z Medvědů, Vrabčátek i těch malých Koťátek.

My umíme skákati, šplhati i viseti

- na laně, na tyči,

my jsme děti opičí

- někdy taky zlobiči.

(melodie písně My jsme žáci 3.B.)

Máme rádi přírodu a pracujeme se vším, co nám poskytuje - kamínky, kytičky, listy i klacíky. Také máme rádi pohyb a proto denně cvičíme a někdy tancujeme a zpíváme s klavírem. Oblíbili jsme si maňásky se kterými hrajeme divadlo, často si s nimi povídáme a učíme se novým poznatkům. Malujeme, modelujeme a tvoříme z papíru. V zimě se staráme o ptáčky.

Naše třída je vybavena novým nábytkem, sestavou na tělesnou výchovu (žebřiny, šplhací tyče, sítě, hrazda), dřevěným domečkem určeným pro námětové hry dětí a mnoha didaktickými pomůckami, stavebnicemi, hrami a hračkami. Obě paní učitelky se snaží pro děti zajistit laskavou a kamarádskou atmosféru ve třídě, protože MY SE MÁME RÁDI A JSME KAMARÁDI!


S dětmi pracují paní učitelky Miroslava Navrátilová a Bc. Martina Trýbová.

Svátek matek – rodina
2. 5. – 6. 5. 2022

- povídání o rodině (znáte jméno a příjmení rodičů, prarodičů i
svoje)
- „Hádej kdo jsem?“ – sluchová cvičení
- uvolňování prstů a zápěstí s básničkami
- výroba přáníčka pro maminku
- nácvik básničky „Princezna“

Praha – město x vesnice
9. 5. – 13. 5. 2022

- motivační četba „Tajemství staré Prahy“
- poznávání významných staveb Prahy – práce s obrázky
- kreslení (stavby Prahy dle vlastního výběru
- stavby z KAPLI – most, hrad
- malování „Šeřík“
- „Poznej, co se změnilo“ – hra

České pověsti
16. 5. – 20. 5. 2022

- motivační četba z knihy „České pověsti pro děti“
- gymnastika mluvidel
- určování první hlásky
- hledání předmětů začínajících na určenou hlásku
- KINTARI „Tajemství Indonésie“
- nácvik písničky „Loučení se školkou“
- hra „Na poštu“ – znát své jméno, adresu

Život u vody
23. 5. – 27. 5. 2022

- motivační pohádka „U rybníka“
- pohybové hry (žabí slalom; na užovky; rybičky – s využitím
padáku; rybičky, rybičky, rybáři jedou)
- gymnastika mluvidel
- báseň „Na hladině rybníka“
- píseň „Nafoukaná rybičky“
- výtvarná činnost „Kdo žije u rybníka“ – kresba tuší, kolorování
temperovou barvou
- relaxace s hudbou
- přírodovědný film „O životě užovky“
- 26. 5. – celo-dopolední program s vojáky

Příprava ne školu

- „Poznej, co se změnilo“ – zrakové vnímání
- tabulky Logico – „Najdi rozdíl“
- „Jablíčka“ – počet, přiřazování, předmatematické dovednosti
- didaktické skládanky – logické myšlení
- „Brain Box“ – zrakové vnímání a zraková paměť
- pomíchané obrázky – logické myšlení
- PL – „Had“ – grafomotorika; „Kachny“ – levopravá orientace;
„Kolik nohou má?“ – jemná motorika, stříkání a lepení,
předmatemetické dovednosti; „Jak se jmenují“ – zrakové
vnímání; „Rozpůlené obrázky“ – zrakové vnímání, jemné
motorika

CÍL PROJEKTU:  osvojení si čtenářských strategií vhodných pro předškolní věk

1.Hledání souvislostí (před čtením, v jeho průběhu, kdy pomocí otázek pobízíme děti k hledání souvislostí mezi postavami, příběhem, uvědomění si toho, co již znají, co to pro ně znamená).

2.Vizualizace (zaměřujeme se na aktivaci konkrétních smyslů-zraku, hmatu, čichu a chuti-umožníme tím okamžitý smyslový prožitek).

3.Předvídání a usuzování (před čtením, v jeho průběhu, předvídáme z obrázku, jaké bude další slovo, věta, děj-při usuzování dochází k tomu, že k vlastní zkušenosti se přidává konkrétní informace z textu, na jejímž základě vyvodíme informaci novou, jde o vyvození logického závěru).

4.Shrnování (dítě dokáže děj stručně převyprávět, další možností shrnování je kreslení ilustrací k textu).

5.Hodnocení (nejde o vyjádření libosti či nelibosti nad textem, ale o zaujmutí stanoviska k rozuzlení příběhu, jednání postav, jejich motivů…..).

POMŮCKY: pohádkové knihy - klasické pohádky, autorské pohádky, obrázkové pohádkové knihy, výtvarné potřeby, pohádkový kufr, obrázky, látky, potraviny (ochutnávky), vzorky vůní (rozlišování)

REALIZACE: probíhá při každodenním čtení na pokračování a 1x za 14 dní formou práce s knihou v celo dopoledním bloku