Motýlci

Spící housenka se v krásného motýlka proměnila,

příroda mu nádherná křídla nadělila.

Díky křídlům si motýlek svobodně poletuje,

s kytičkami na louce něžně koketuje.

Jako drahokam ozdobí místo, kam slétne,

pak zašustí křídly a zlehka k obloze vzlétne.

 

My jsme malí Motýlci, umíme si krásně hrát,

nejvíc ale budeme – kreslit, zpívat, tancovat.

Máme v plánu hodně věcí,

naučit se všemu přeci.

Oblékání, papání, uklízení po hraní.

Barvičky a písničky, jak si umýt ručičky.

 

My, jako motýlci, máme rádi vše, co je veselé, krásné, voňavé a barevné, proto budeme hodně malovat, kreslit, tvořit, ale také zpívat a tančit. Máme v plánu hodně práce, která přinese radost nám všem. Těšíme se na vše, co nás v naší školičce čeká. To ale není vše, nebudeme jen malovat a zpívat, budeme se učit praktickým věcem.

Máme pěknou třídu vybavenou novými hračkami a didaktickými pomůckami, díky kterým se naše učení stane hrou a vše se nám do hlaviček uloží zábavnou formou. Můžeme tady vařit, nakupovat, prodávat, cvičit, poslouchat hru na klavír a dozvídáme se nové věci o zvířátkách, pracovních profesích, přírodě a o ročních obdobích.


S dětmi pracují paní učitelky Karolína Zborníková a Denisa Justová a asistentka pedagoga Maryana Letnyanchyn.

 

2.5. – 6. 5. 2022 Moje maminka má svátek, vyrobím ji dárek…

Povídání u fotografií, které si děti přinesly z domova. Rodina, kdo do ní patří. Otázky a odpovědi: Jak se jmenuje moje maminka? Co mám na ní rád? S čím jí doma pomáhám? Kalendář, počasí, počty dětí.

 

– Lokomoční cviky – chůze, běh, pochod, cval. Cvičeni podle zvířátek. Koordinace pohybu s hudbou. Protahovací a posilovací cviky celého těla. Říkanky s pohybem.

PH – Na auta, na lepidlo, Žabí skoky, Všechno lítá, co peří má, Na kočku a myš. 

– Báseň: maminka

– náramek z korálků, přáníčko – květina, kreslím svoji maminku – pastelky.

 Práce s předškoláky:

 • pracovní list – kadeřnictví, dokreslení vlasů – rozvoj jemné motoriky, správný úchop tužky
 • pracovní list – hledání dvou stejných dopisů – rozvoj zrakového vnímání
 • pracovní list – hledání l rozdílů – rozvoj zrakového vnímání
 • puzzle – skládání z 3 obrázků – slabikování – slabikování – rozvoj řeči
 • Logico Piccolo – obsahové vnímání

 

9. 5. – 13. 5. 2022 Vesmír, putujeme vesmírem mezi planetami a hvězdami

Motivační video „Paxi a sluneční soustava“. Model sluneční soustavy – popis planet. Povídání o vesmíru, co v něm můžeme najít.

– Cvičení podle zvířátek – napodobování podle velkých formátů obrázků.. Pohyb s hudbou dle přání dětí. Protahovací cviky horní a dolní části těla. Tělocvična, překážková dráha: běh mezi kužely, podlézání tyče, žebřiny a lavička – skluzavka, chůze po lavičce, hod míčem spodem do koše.  

PH – Na slunce, Přehazovaná míčky, Na lepidlo, Na vesmír, nekonečné pohlazení.

– seznámení s novou písní „Loučení se školkou“

VČ – Mimozemšťan - temperová barva a štětec – malování vlastní ruky, obtisk na A5, lepení očí, pomocí fixy dokreslení mimozemšťana a pozadí, lepení talíře a světel.

 

Práce s předškoláky:

 • Gymnastika mluvidel – uvolnění svalů v obličeji, cvičení s jazykem
 • Pracovní list – nebe plné hvězd – rozvoj jemné motoriky, správný úchop tužky
 • Hádanky Dráčka Fráčka – logické myšlení, rozvoj slovní zásoby
 • Práce s lepidlem – rozvoj soustředění a pečlivosti
 • Logico Primo – barvy a tvary – hledání stejných tvarů

 

16. 5. – 20. 5. 2022 Česká republika

Motivační vyprávění o ČR s mapou. Dále obrázky, hlavní znaky ČR – trikolóra, vlajka ČR, hlavní město, sousední státy, prezident, jazyk a měna.

 

- lokomoční cviky – nápodoba zvířátek podle obrázků, cvičení s říkankami, cvičení na podložkách, cvičení s hudbou: Ouky, kouky…, Ram, sam, sam…, Hlava, ramena…., Ptačí tanec…

PH – Na sochy, relaxace – dešťová hůlka, Škatulata batulata.

HČ – nácvik nové písně „Loučení se školkou“ -  pohybové ztvárnění, rytmika – Perkausovy nástroje.

 Práce s předškoláky Šimonovy pracovní listy

 • Pracovní list – doplnění vodorovných čar podle předlohy - grafomotorika
 • Pracovní list – vlajka ČR – vybarvení podle vzoru
 • Pracovní list – obkreslování mapy ČR – pozornost, správný úchop tužky
 • Pracovní list – obtahování podle vzoru
 • Logico Piccolo – obsahové vnímání – výmluvné obrázky – rozvoj předčtenářských dovedností

 KINTARI – tajuplná Indonézie, video s výkladem, hra na hudební nástroj s tancem, batikování triček voskem.

 

23. 5. – 27. 5. 2022 Praha

Motivační video „Pražský orloj“. Obrázky Prahy – místa, která jsou nejznámější, budovy, mosty, kostely, divadla, školy.

PČ – Cvičení za doprovodu tamburíny. Cvičení s míčky. Cvičení podle zvířátek. Cvičení s hudbou: Ptačí tanec, Ouky, kouky…

PH – Na lepidlo, Na sochy – emoce, Škatulata, batulata. 

– nová píseň „ Na to Pražském mostě…“ rytmika, pleskání, tleskání, Perkausovy nástroje

– Vlajka ČR – mladší děti A4 formát, temperové barvy, štětec, vymalování podle vzoru. Starší děti A6 formát, malování štětcem a temperovou barvou.

 SPORTOVNÍ DOPOLEDNE S VOJÁKY – stanoviště: překážkové dráhy, zdravotní péče, přehlídka vojenské hudby, prohlídka automobilu, přetahování lanem.  

 Práce s předškoláky:

 • Poznáš, co je jinak? – logická hra – hledání rozdílu
 • Šimonovy pracovní listy – doplnění podle vzoru ploty, lomené čáry na pravou a levou stranu – rozvoj jemné motoriky, správného úchopu tužky, zrakového vnímání.  
 • Diktát – kreslení obrázku podle instrukcí – rozvoj sluchového vnímání, pravo-levá orientace
 • Hádanky – rozvoj paměti, pozornosti

 

Vysvětlivky:

PČ – pohybová činnost

PH – pohybová hra

VČ – výtvarná činnost

JČ – jazyková činnost

HČ – hudební činnost

CÍL PROJEKTU: cíleně pracovat s emocemi

Umět pojmenovat emoci (radost, smutek, žárlivost, strach, osamocení, vztek, atd.)
Umět přiřadit emoci k té správné situaci (kamarád si hraje s někým jiným, cítím smutek,
trochu žárlím, mám také vztek!)
Naučit se pracovat s emocemi (pojmenovat, přijmout, formovat ji a vzít si z ní to dobré)
Nebát se pustit emoci (poplakat si, vyvztekat se, pořádně od srce se zasmát)

METODICKÉ POMŮCKY:

Kniha: Ferda a jeho mouchy (1.díl)
Kniha: Ferda už v tom zase lítá (2.díl)
Plyšový žabák Ferda
Plyšové mouchy, které představují emoce
Stolní hra
Nástěnný domeček s okénky.

 

REALIZACE:

V nástěnném domečku má každý své okénko a k dispozici mouchy, které si každé ráno může přiřadit a tím dá najevo svou náladu, svou nejsilnější emoci.
To ale pak může v průběhu dne změnit – děti tak vidí, jak se emoce mění a jak s emocemi pracují.
Dramatizace simulovaných situací – tři kamarádi, dva si hrají spolu, třetí je sám.
Děti si samy tvoří scénáře a hledají co nejlepší řešení – samy pak vyberou to nejlepší.
Sebereflexe – kladení otázek,
Např.:
Při jaké příležitosti jsi měl velikou radost?
Kdy mívá maminka obrovskou radost?
Kdy je ti opravdu hodně smutno? 
Děti znají slova (smutek, radost, zlost, atd., ale neví, že jde o pocity a emoce,
se kterými se dá pracovat a to je předmětem našeho ročního projektu – naučit děti pracovat s emocemi formou hry a názorných příkladů ze života.
Navíc se zde nabízí mnoho možností, jak látku demonstrovat dětem, proto se velmi brzy zorientují a díky tomu se rychle naučí vše, co je třeba.