Berušky

Berušky se smějí v trávě,

sedm teček zvládneme hravě.

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,

poznáváme celý svět,

šest a sedm to už víme,

my se všechno naučíme.

Pěstujeme kytičky,

máme záhon maličký.

Pak si něco uvaříme,

vesele se pobavíme.

 

Naše třída Berušek je zaměřena na prohlubování vztahu dětí přírodě a na rozvoj výtvarných dovedností.

Máme k dispozici zimní zahradu, kde můžeme pěstovat bylinky. Také na zahradě máme malý záhonek k pěstování užitečných i okrasných rostlin. Děti si tím vytvářejí pozitivní vztah k přírodě a učí se ji chránit.

Při výtvarné výchově rozvíjíme dětskou fantazii a jemnou motoriku využitím různých výtvarných technik a netradičních materiálů.

Snažíme se o rozvoj schopností a dovedností každého dítěte s přihlédnutím k jeho individuálním potřebám. Vytváříme dětem příjemné prostředí, kde mohou rozšiřovat své znalosti.


 S dětmi pracují paní učitelky Věra Sommrová a Kristýna Landová a asistentka pedagoga Kristýna Sommrová, DiS.

 

CÍL PROJEKTU:

Seznamovat děti s pomůckami, surovinami, s recepty a postupy vaření jednoduchých jídel, které samy připravují. Využívat i suroviny z našeho školního záhonku, o který se děti v průběhu roku starají.

 

METODICKÉ POMŮCKY: vybavená kuchyňka v zimní zahradě třídy Berušky, suroviny, kuchařské knihy, obrázky

 

REALIZACE:

Projekt Základy vaření probíhá každých 14 dní v rámci dopoledního vzdělávání. Snažíme se u dětí podporovat zdravé stravování, děti jsou rozvíjeny v oblasti spolupráce – společná příprava pokrmů, pečlivosti a pozornosti – dodržování pracovních postupů, získávají poznatky z oblasti vaření - poznávání a používání pracovních pomůcek, surovin, receptů, rozvíjí si předmatematické dovednosti – vážení, odměřování, podporujeme zdravé stravování. Děti si rozvíjejí jemnou motoriku při krájení, sypání, míchání a dalších činnostech, učí se hygienickým návykům – mytí rukou, příprava pracovního místa, mytí surovin.
Výběr receptů přizpůsobujeme věku dětí a chceme u nich podpořit chuť k dalšímu učení.